ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kadıköy ve Kartal Emlak Müdürlüklerinden satılık arsalar

ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2019 10:40
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1  Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 02/04/2019 günü yapılacaktır.)
SIRA NO DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU İHALE SAATİ
1 34090122725 Beykoz Kanlıca Mihribat Cad. 21 520 100 420,00 Tam Müfrez Arsa (Üzerinde hazineye ait bodrum+2 kat+çatı katlı bina mevcuttur.) 2.142.000,00 642.600,00 Kısmen Konut Kısmen Yol 10:40
2 34250102405 Ataşehir İstiklal - 93 2168 18 222,04 Tam Arsa 555.100,00 138.775,00 Konut 11:00
3 34090100718 Beykoz Kanlıca Mihribat Cad. 20 52 5 196,00 Tam Arsa 343.000,00 102.900,00 Konut 11:20
KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 02/04/2019 günü yapılacaktır.)
SIRA NO DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE / KÖY SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU İHALE SAATİ
4 34180104187 Kartal Orhantepe Deniz Sokak 182 12570 346 555,00 Tam Kuyulu Arsa 3.052.500,00 915.750,00 Konut 13:40
5 34180104277 Kartal Soğanlık Balcıdere 141 2378 48 871,61 Tam Arsa 3.486.440,00 1.045.932,00 Konut 14:00
6 34180104278 Kartal Soğanlık Balcıdere 141 2378 47 494,69 Tam Arsa 1.980.000,00 594.000,00 Konut 14:20
7 345210104442 Pendik Doğu Işık Sokak - 9008 1 84,69 Tam Arsa 381.105,00 114.332,00 Konut 14:40
8 34180102759 Sancaktepe Samandıra - - 8862 2 195,57 Tam Arsa 470.000,00 141.000,00 Konut 15:00
9 34240104590 Tuzla Tepeören - - 189 5 557,79 Tam Arsa 446.232,00 133.869,60 Konut 15:20
10 34180102482 Sancaktepe Samandıra - - 8835 7 207,22 Tam Arsa 455.884,00 136.765,20 Konut (8835 ada, 6 parselle tevhid şartlı) 15:40
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satışı, gösterilen gün ve saatte, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca"Açık Teklif Usulü" ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
(a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) Türk Parası olarak yatırılacak geçici teminatların Mal Müdürlükleri veya hizmet binamızda bulunan Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması, Teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
(b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini;
Tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi;
Kamu tüzel kişilerinin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;
Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3- Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.
4- İhaleye ait şartname İhale Servisinde görülebilir. İhale bilgileri internet adresimizdeki ( www.istanbul.csb.gov.tr) "Milli Emlak Duyuruları" bölümünden takip edilebilir.
6- Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
7- Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
8- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR