İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İzmit Belediye Başkanlığından satılık konut alanları

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889461
Şehir : Kocaeli / İzmit
Semt-Mahalle : KARADENİZLİLER MAH. / ALİKAHYA
: 395
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

ÇAĞDAŞ KOCAELİ 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ÇAĞDAŞ KOCAELİ 10.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 adet arsanın satışına dair ihale ilanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2018 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
20.11.2018 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. kat
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
SIRA NO TAPU MAHALLE İDARİ MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HİSSE ORANI NİTELİĞİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ MEVCUT KULLANIM DURUMU
1 DURHASAN KARADENİZLİLER 189 8 395 TAM TARLA KONUT ALANI 158,000.00 TL 4,740.00 TL 21.11.2018 Saat 11:00 BOŞ
2 DURHASAN KARADENİZLİLER 189 9 349 TAM TARLA KONUT ALANI 139,600.00 TL 4,188.00 TL 21.11.2018 Saat 11:05 BOŞ
3 DURHASAN KARADENİZLİLER 189 10 301 TAM TARLA KONUT ALANI 120,400.00 TL 3,612.00 TL 21.11.2018 Saat 11:10 BOŞ
4 GÜNDOĞDU BEKİRDERE 302 8 301.03 TAM ARSA KONUT ALANI 150,515.00 TL 4,516.00 TL 21.11.2018 Saat 11:15 İŞGALLİ
5 YENİDOĞAN FATİH 4372 1 231 TAM ARSA KONUT ALANI 115,500.00 TL 3,465.00 TL 21.11.2018 Saat 11:20 BOŞ

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 5 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 20.11.2018 Salı günü saat : 16.00'ya kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİLERİN ;
a- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)
b- İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi
c- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.
d- Noter tasdikli imza beyannamesi.
e- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.

TÜZEL KİŞİLERİN ;
a- Tüzel Kişilğin Noter tasdikli imza sirküleri.
b- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)
c- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.
d- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2018 yılına ait)
e- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
f- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
g- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.
4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR