İZMİR 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir/Narlıdere'de arsa icradan satılıktır

İZMİR 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943101
Şehir : İzmir / Narlıdere
: 530
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/4682 TLMT
Muhammen Bedeli
:
159,000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.03.2019 09:30
İkinci Satış Günü
:
22.04.2019 09:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR 3. İCRA DAİRESİ
2018/4682 TLMT.
TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarına göre, İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Yeniköy Mahallesi'nde, Köyiçi mevkiinde yer alan 530,00m2 yüzölçümüne sahip,Arsa olarak kayıtlı 23 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmazın 1/2 hissesidir.Parsel yola göre oldukça yüksekte ve oldukça eğimlidir.Konu parsel içerisinde bir adet tek katlı, 69m2 alanlı konut yapısı bir adet 2 katlı, 42m2 x 2 =84 m2 alanlı konut yapısı mevcuttur. Yapılar toplam net 133m2'ye tekabül etmektedir.Yapılar bu parselin hazine arazisi olduğunu düşünen işgalciler tarafından uzun yıllardır konut olarak kullanılmaktadır.Tek katlı yapının 30 yaşında olduğu, 2 katlı yapının Rumlar'dan kalma olduğu öğrenilmiştir. Taşınmaz zemine aplike edilmiş, yapılar ve parsel sınırları kesin olarak belirlenmiştir. Tek katlı yapının 5,48m2'sinin yolda kaldığı, 2 katlı binanın ise 9,51 m2'sinin 7 parsele tecavüzlü olduğu saptanmıştır.Yapılardan tek katlı olan derme çatma gecekondu olduğundan, 2 katlı olan ise ekonomik ömrünü tamamladığından ikisi de değerlemeye dahil edilmemiştir.Taşınmazın yakınında çok katlı siteler yer alır. İl merkezi sayılan Konak Meydanına uzaklığı 13 km'dir. Taşınmaza otobüsle ulaşılabilmektedir.
Adresi : Ilıca Mahallesi, Vadi Sokak, No:5-7 Narlıdere-İZMİR
İmar Durumu : Narlıdere Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.03.2018 tarih, E.1501 sayılı yazısına göre konu parsel “Riskli Alan ilan edilen bölgede kalmaktadır. Parsel üzerindeki yapılarla ilgili ruhsat iletilmediğinden yapılar ruhsatsız kabul edilmiştir.
Kıymeti : 159.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1) 3.Derece sit alanıdır.
2) 3.Derece sit şerhinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden sorulması yönünde yazısı vardır.
3) 6785 Sayılı kanunun 11.maddesi gereğince şerh. (İmar düzenlemesi yapılana kadarki geçici ruhsatlı yapılar ile ilgili olup satışa engel değildir.)
1. Satış Günü : 21/03/2019 günü 09:30 - 09:35 arası 2. Satış Günü : 22/04/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, KDV ORANINDA SATIŞ ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDEN DOĞACAK FARKLARDAN İHALE ALICISI SORUMLUDUR, FARKI ÖDEMEYEDE MECBURDUR, 1/2 tapu harcı iletişim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Satılacak gayrimenkûl ipotekten kaynaklı olması halinde 6183 sayılı Kanunun 21. Maddesi hükmünce ipotekten artan miktar olması durumunda Esas İcra Dairesi tarafından ödenecektir. )
3-Taşınmazı satın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelinin derhal veya İİK. Madde 130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7-İş bu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı , tapuda adresi olmayanlar için İİK madde 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur.
8-TAŞINMAZIN KONUT FİNANSMANINDAN KAYNAKLI OLMASI HALİNDE KDV VE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ SADECE DOSYA ALACAKLISI İÇİN GEÇERLİ OLUP, İHALE ALICISI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER SADECE KDV'DEN MUAFTIR.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4682 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/01/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR