DİKİLİ İCRA DAİRESİ

İzmir Dikili'de 22168 m² arsa icradan satılıktır

DİKİLİ İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01152866
Şehir : İzmir / Dikili
Semt-Mahalle : BADEMLİ MAH. / DİKİLİ
: 22168
İmar Durumu : Tarla
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 19.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/406 Talimat
Muhammen Bedeli
:
523,688 TL
Birinci Satış Günü
:
07.05.2020 10:10
İkinci Satış Günü
:
01.06.2020 10:10
Satış Yeri
:
DİKİLİ ADLİYESİ MÜZAYEDE SALONU DİKİLİ/İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DİKİLİ İCRA DAİRESİ
2015/406 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Bilgileri : İzmir İli Dikili İlçesi Bademli Mahallesi Alanlar Mevkii 252 ada, 2 parsel, 22.168,75m² yüzölçümlü, zeytinli tarla Arsa Ana.Nitelikli olarak tapuda kayıtlı taşınmazdır.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz denize sıfır olarak konumlanmış; parselin batı sınırı Ege Denizi'ne dayanmakta olup kadastral yola sınırı bulunmamaktadır.Düze yakın konumda olan parsel yaklaşık Bademli Mahallesi Merkezine 2600 m., Dikili Şehir Merkezine ise 11,00km mesafededir.Uydu görüntüsünden Bademli 45 Sokağın parselin ortasından geçmekte olduğu ve parseli ikiye böldüğü görülmektedir.Parsel üzerinde 14,00 x 6,10 m ölçülerinde 61,00m2 brüt kapalı alanı ve önünde 24,40m2 sundurması olan tolam brüt 85,40m2 alanında konut amaçlı yapılmış, eternit örtülü çatısı olan, tek katlı, denize yaklaşık 20 metre mesafede konumlanan yaklaşık 15 yıllık olduğu tahmin edilen bina ile 7,30 x 8,80 m. Ölçülerinde 45,40m2 brüt kapalı alanı ve önünde 18,80m2 sundurması olan tolam brüt 64,20m2 alanında konut amaçlı yapılmış, eternit örtülü çatısı olan tek katlı, denize yaklaşık 20 metre mesafede konumlanan yaklaşık 15 yıllık olduğu tahmin edilen bina olmak üzere basit bina tarzında yapılmış mesken olarak kullanılan 2 adet tek katlı bina bulunmaktadır.Söz konusu taşınmaz her ne kadar tapu kaydında zeytinli tarla vasfında görünse de parsel mevcut durumda çıplak tarım arazisi olup yapılaşma izni olmayan tarımsal alanda kalmaktadır.Düz ve düze yakın konumda olan taşınmazda hali hazırda 36 adet farklı çeşitte meyve ağacı ve 5 adet zeytin ağacı bulunmaktadır.Parselin denize sıfır olan cephesi yaklaşık 77,00m boyunca, denize dik olan parsel derinliği 225,00-350,00m boyunca devam etmektedir.SATIŞA KONU TAŞINMAZDAKİ BORÇLULARIN HİSSELERİ TOPLAMI OLAN 4/60 (1/15) HİSSE SATILARAK PARAYA ÇEVRİLECEKTİR.
Adresi : Alanlar Mevkii Bademli Mahallesi Dikili/İzmir
İmar Durumu : Dikili Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/02/2020 tarih ve E.1924 sayılı yazısı ile söz konusu taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında planlama sahası dışında bırakılmış olup 3.Derece Doğal Sit sınırları içerisinde kalmakta olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 523.688,17TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 07/05/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 01/06/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : DİKİLİ ADLİYESİ MÜZAYEDE SALONU DİKİLİ/İZMİR -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İİK NUN 127.MADDESİNE GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ :Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/406 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/03/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR