İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İzmir Çiğli İlçesi'nde 7 adet arsa ihale edilecektir

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 3. kat 309 no.lu Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 1139 ada 4 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (275,00m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:264.000,00-TL (İkiYüzAltmışDörtBinLira) Geçici Teminatı: 7.920,00-TL (YediBinDokuzYüzYirmiLira)
2-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 1160 ada 7 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (252,00m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:241.920,00-TL (İkiYüzKırkBirBin DokuzYüzYirmiLira) Geçici Teminatı:7.257,60TL (YediBinİkiYüzElliYediLiraAltmışKuruş)
3-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Evka 3 (Eski:Doğanlar) Mahallesi 22086 (Eski:8838) ada 9 (Eski:8) parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu 2 katlı konut alanı (Hmax:6,80 mt.) olan (246,03 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel:563.408,70 (BeşYüzAltmışÜçBinDörtYüzSekizLiraYetmişKuruş) Geçici Teminatı:16.902,26-TL (OnAltıBin DokuzYüzİkiLiraYirmiAltı Kuruş)
4-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Gürpınar (Eski:Pınarbaşı) Mahallesi 22545 ada 12 (Eski:4401) parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-5 kat olan (213,01 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:575.127,00-TL (BeşYüzYetmişBeşBinYüzYirmiYediLira) Geçici Teminatı:17.253,81-TL(OnYediBinİkiYüzElliÜçLiraSeksenBir Kuruş)
5-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Gürpınar (Eski:Pınarbaşı) Mahallesi 22545 ada 14 (Eski:4589) parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-5 kat olan (232,96 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel:628.992,00-TL (AltıYüzYirmiSekizBinDokuzYüzDoksanİkiLira) Geçici Teminatı:18.869,76-TL (OnSekizBinSekizYüzAltmış Dokuz LiraYetmişAltıKuruş)
6-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Gürpınar (Eski:Pınarbaşı) Mahallesi 22545 ada 15 (Eski:4588) parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-5 kat olan (226,37 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel:605.539,75-TL (AltıYüzBeşBinBeşYüzOtuzDokuzLiraYetmişBeşKuruş) Geçici Teminatı:18.166,19-TL (OnSekizBinYüzAltmış AltıLiraOnDokuzKuruş)
7-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Gürpınar (Eski:Pınarbaşı) Mahallesi 22545 ada 18 (Eski:4583) parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-5 kat olan (266,18 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel:705.377,00-TL (YediYüzBeşBinÜçYüzYetmişYediLira) Geçici Teminatı:21.161,31-TL (YirmiBirBinYüzAltmışBirLiraOtuzBirKuruş)
- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında açık teklif (artırma) usulü ile satılacaktır.
- İhalesi 19/12/2019 Perşembe günü Saat 14:00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 3.kat 309 no.lu Encümen Toplantı Salonunda (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:3 D:309 Konak/İZMİR) yapılacaktır.
-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 5.kat 508 no.lu Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden 300,00-TL (Üç Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında temin edinilebilir.
-İhaleye iştirak edeceklerin Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi'nin 4. maddesinde yazılı belgelerle birlikte 18/12/2019 (Çarşamba günü) saat 16:00'ya kadar Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğüne müracaatla ihaleye iştirak belgesi almaları zorunludur.
- İhaleye katılacakların ihale günü en geç Saat 14:00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 3. kat 309 no.lu Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekir.
- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
- İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR