GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Buca'da 157,00 m² arsa vergi dairesinden satılıktır

GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090969
Şehir : İzmir / Buca
Semt-Mahalle : SEYHAN MAH. / ŞİRİNYER
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİGÜN 05.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.12.2019 15:30
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü
Satış Komisyonu Başkanlığı


GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Satışa çıkarılan gayrimenkulün
bulunduğu mahalle, sokak ve kapı no: İzmir ili, Buca ilçesi, Seyhan Mh.
641 Sk. No:26 Buca/İZMİR

2-Satışa çıkarılan gayrimenkulün
durumu ve vasıfları : Taşınmaz İzmir ili, Buca ilçesi, tapu kayıtlarında Kızılçullu mahallesi. 42563 ada, 22 parsel olup, belediye kayıtlarında Seyhan mahallesi, 641 sokak No:26 posta adresinde konumlu arsa vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın bulunduğu bölgeye dolmuş, otobüs ve tren gibi ulaşım araçlarıyla kolayca ulaşılabilmektedir. Bölge 3-4 katlı çok yıllık benzer nitelikli yapıların yoğunlukta olduğu, Buca ilçesinin ve Karabağlar ilçesinin atölye sanayi ve ticaret bölgelerinden biri olup, mobilya atölyeleri ve ticaret birimleri (market,lokanta vs.) kısa mesafede karşılanabilmektedir. Taşınmazın yakın çevresinde Seyhan Mescidi Cami, Yenidoğan Cami, İnkilap İzban duraklarına ve Yeşillik caddesine yakın konumdadır. Taşınmaz 157,00 m² yüzölçümlü olup, parsel üzerinde yer alan tek katlı yapının kadastral paftasına işli olmadığı, ayrıca Buca Belediyesinde yapılan inceleme neticesinde tek katlı yapıya ilişkin herhangi bir resmi evrağa ulaşılamamıştır.

3- Gayrimenkulün artırılmasına esas
olmak üzere biçilen rayiç değer : 320.000,00-TL

4- Artırmaya iştirak için alınacak
teminat tutarı ve nelerin teminatlar
olarak alınacağı : 24.000,00-TL tutarında para, bankalar ve özel finans
kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektubu,
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma
senetleri veya Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve
Tahvilat”Bu esham ve tahvilat,teminatın kabul edilmesine
en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla
değerlendirilir.”

5- İhalenin yapılacağı yer, gün,saat: Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğünde 23.12.2019
Pazartesi 15:30-15:45 arasında yapılacaktır.

6- Gayrimenkul Satış Şartnamesinin
nereden alınabileceği veya görülebileceği: Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi

7- Teminatın yatırıldığına dair Alındı
Belgesinin nereye, hangi tarih ve
saate kadar ibraz edileceği : Satış saatinden yarım saat öncesine kadar
Satış Komisyon Başkanlığı'na

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç bedelin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhan olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılacak masrafları karşılayamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırmanın 7 gün daha uzatılarak 30.12.2019 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacağı ;

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve muhteviyatını kabul etmiş sayılacağı,

10- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de kendilerine tebliğ yapılamayan ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu ,

Başkaca bilgi edinmek isteyenlerin Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi'ne müracaat etmeleri ;
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR