SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İNŞAAT VE EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

İzmir Bayraklı'da SGK mülkiyetinde bulunan 45.615 m² arsa ihaleyle satılacaktır

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İNŞAAT VE EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01165478
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : KIZILAY MAH. / YENİŞEHİR
: 45615
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 22.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
HABER EKSPRES 29.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Kurumumuza ait İzmir Bayraklı Alurca Mahallesi'nde bulunan 1 adet arsanın satış ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.06.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.
İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok.No.30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.
Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.
Teklif ve belgeler, İhale günü, İhale saatine kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No:30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 43 / 585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.
İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.

İZMİR İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKUL

İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
NİTELİĞİ GÜNÜ SAATİ ŞARTNAME BEDELİ
(TL)
MUHAMMEN BEDEL (TL)
(KDV HARİÇ)
TEMİNAT TUTARI
(TL)
İzmir Bayraklı Alurca 25415 5 45.615,32 Arsa 12/06/2020 11:00 150,00 21.000.000,00 1.050.000,00


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR