İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İzmir, Bayraklı'da arsa tapulu eski eser şerhli iki katlı yapı mahkemeden satılıktır

İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00982642
Şehir : İzmir / Bayraklı
Semt-Mahalle : BAYRAKLI MAH. / BAYRAKLI
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 18.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/17 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
975,000 TL
Birinci Satış Günü
:
31.05.2019 12:15
İkinci Satış Günü
:
02.07.2019 12:15
Satış Yeri
:
İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ D BLOK 3.KAT MÜZAYEDE SALONU -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
İzmir 1.Sulh Hukuk Mahkemesince satış sureti ile satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen ve satışı İcra İflas Kanun Hüküm Hükümlerine göre yapılacak olan gayrimenkul tapunun İzmir İli Bayraklı İlçesi,Bayraklı Mahallesi ,Cilt:11,Sayfa No.1974,Ada:8776, Parsel 28 de kayıtlı,171,00 m2 yüzölçümlü,Ana Taşınmaz Nitelik:Arsa yazılı gayrimenkul Bayraklı Mah.Ord.Prof.EkremAkurgal Cad.(Bayraklı Sevgi Yolu) No.31 Bayraklı İzmir adresinde yer almakta olup,üzerinde iki katlı yapı bulunmaktadır.
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA;Satışa konu taşınmaz bulunduğu ilçenin ticari yönden en hareketli ben bilindik yerlerinden Sevgi Yolu olarak bilinen taşıt trafiğine kapalı yerinde olup ulaşım ve ticari imkanları çok iyidir.Mevcut haliyle her türlü belediye imkanından faydalanmakta olup Bayraklı İZBAN durağına 100 mt.mesafededir. Taşınmaz üzerinde eski eser şerhli iki katlı yapı bulunmaktadır.Bu yapının toplam alanı 137,50 m2 cümle kapısı demirdir.Girişte bir adet sofa bulunmakta olup yerler bu kısımda karo taş kaplıdır.Zemin katta bu kısım ile birlikte iki oda, mutfak banyo wc mevcuttur, üst katta yine bir adet sofa ve iki oda ve arka bahçeye bakan kısımda veranda mevcuttur.Taşınmazın bulunduğu mevkii,konumu,intifa hakkı sahibinin yaşı, yüzölçümü,şehrin önemli merkezine olan mesafesi,civarındaki mevcut yapılaşmalar ve imar durumu,tapu kaydındaki şerhler gibi taşınmazın değerini olumlu ve olumsuz yönde etkileyecek tüm faktörler birlikte değerlendirildiği belirtilmiştir.
İmar Durumu : İzmir İli Bayraklı ilçesi Bayraklı Mahallesi 25 N-4b Pafta,8776 Ada, 28 Parsel sayılı taşınmaz1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam,4 Kat (B-4) Yapılaşma Koşullu Konut Adasına isabet etmekte olup,3.Derece Arkeolojik Sit Alanında Kalmaktadır.Parsel üzerinde Tescilli Eski Eser bulunmaktadır.Söz konusu 8776 ada,28 parsele ait herhangi bir yapı ruhsatı bulunmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 975.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :Eski Eser şerhi 01.09.1986 Y:4109, 2.Grup Korunması Gerekli Tabiat ve Kültür Varlığıdır.09.04.2004 Y:3044, 1710 Sayılı Yasa Gereğince Eski Eser şerhi 12.10.1983 Y:2845,Üçüncü Dereceden Sit Alanı Şerhi 14.09.2000 Y:4120, Eski Eser Şerhi 28.06.1988 Y:3002, 2863 Sayılı Yasa Sivil Min ve Anıtsal Yapı Şerhi 28.11.1991 Y:465, Sit Alanı Şerhi 31.07.1990 Y:4264 nolu şerhler olup bu şerhlerle yükümlü satılacaktır.
Taşınmazda hissedarlar hissesi üzerinde B.H.Nuriye Taner’ e ait 74/684 hissenin intifaı Ayşe Bafalı ‘ya aittir Malik/Lehtar Ayşe Bafalı 14.11.1972 tarih 6489 yev.nolu şerh olup bu şerhle yükümlü satılmasına karar verilmiştir.
Taşınmazda hissedarlar hissesi üzerinde İzmir 5.İcra Müd.18.03.2013 tarih 2967 yev.nolu, 27.01.2014 tarih 962 yev.nolu, 13.01.2015 tarih 361 yev.nolu ,08.06.2015 tarih 7525 yev. nolu, İzmir 24.İcra Müd.09.04.2015 tarih 4666 yev.nolu, 21.06.2017 tarih,10576 yev.nolu, 28.03.2018 tarih 5691 yev.nolu haciz şerhleri ve Karşıyaka Bel.Bayraklı Şb.Müd.06.07.2005 tarih ve 7089 yev.nolu haciz şerhleri vardır.
Taşınmaz Muhdesat bilgilerinde;Arsa üzerinde Şükrü,Hafize,Mustafa,Nuri ye ait Kargir Ev vardır şerhi vardır.
1. Satış Günü : 31/05/2019 günü 12:15 - 12:25 arası
2. Satış Günü : 02/07/2019 günü 12:15 - 12:25 arası
Satış Yeri : İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ D BLOK 3.KAT MÜZAYEDE SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, iş bu ilan kendisine tebligat yapılamayan ilgililer içinde tebliğ yerine geçer,başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR