GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Balçova'da 164,00 m² arsa vergi dairesinden satılıktır

GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090947
Şehir : İzmir / Balçova
Semt-Mahalle : ÇETİN EMEÇ MAH. / BALÇOVA
: 164
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İLKSES 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2019 14:30
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü
Satış Komisyonu Başkanlığı

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Satışa çıkarılan gayrimenkulün
bulunduğu mahalle, sokak ve kapı no: İzmir ili, Balçova ilçesi, Çetin Emeç Mh.
Hürriyet Sk. Balçova/İZMİR

2-Satışa çıkarılan gayrimenkulün
durumu ve vasıfları : Taşınmaz tapu kayıtlarında İzmir ili, Balçova ilçesi, Çetin Emeç Mh. Hürriyet sokak üzerinde konumlu 25022 ada, 3 parsel nolu 164,00m² yüzölçümlü arsa vasıflı gayrimenkuldür..Taşınmaz Hürriyet sokağa 50 metre uzaklıkta olup, taşınmaza ulaşım yanına kadar gelen toprak yol ile sağlanmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde İzmir Çevre Yolu ve Barış Manço Parkı bulunmaktadır.Taşınmazın bulunduğu bölge uygulama bölgesi olup, 5-10 yıllık çok katlı blokların yanı sıra eski müstakil yapılar mevcuttur.

3- Gayrimenkulün artırılmasına esas
olmak üzere biçilen rayiç değer : 75.000,00-TL

4- Artırmaya iştirak için alınacak
teminat tutarı ve nelerin teminatlar
olarak alınacağı : 5.625,00-TL tutarında para, bankalar ve özel finans
kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektubu,
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma
senetleri veya Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve
Tahvilat”Bu esham ve tahvilat,teminatın kabul edilmesine
en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla
değerlendirilir.”

5- İhalenin yapılacağı yer, gün,saat: Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğünde 20.12.2019
Pazartesi 14:30-14:45 arasında yapılacaktır.

6- Gayrimenkul Satış Şartnamesinin
nereden alınabileceği veya görülebileceği: Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi

7- Teminatın yatırıldığına dair Alındı
Belgesinin nereye, hangi tarih ve
saate kadar ibraz edileceği : Satış saatinden yarım saat öncesine kadar
Satış Komisyon Başkanlığı'na

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç bedelin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhan olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılacak masrafları karşılayamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırmanın 7 gün daha uzatılarak 27.12.2019 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacağı ;

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve muhteviyatını kabul etmiş sayılacağı,

10- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de kendilerine tebliğ yapılamayan ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu ,

Başkaca bilgi edinmek isteyenlerin Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi'ne müracaat etmeleri ;
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR