SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İstanbul/Sancaktepe'de arsa ve bina satışı yapılacaktır

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Abdurrahmangazi Mah. Enderun Cad. No:2 Sancaktepe/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen Sancaktepe Belediyesi mülkiyetindeki 12 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ayrı ayrı “Abdurrahmangazi Mah. Enderun Cad. No:2 Sancaktepe/İSTANBUL” adresindeki Sancaktepe Belediyesi Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatlerde teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihale ile satılacaktır.

TAŞINMAZ LİSTESİ
Sıra No İlçesi Mahallesi Pafta Ada Parsel İmar Durumu Üzerindeki Muhdesat Yüzölçümü (m²) Satılacak Alan (m²) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22D21D2D 461 4 KONUT ALANI ARSA 919.12 221.04 254,196.00 ₺ 7,625.88 ₺ 26.03.2019 11:00
2 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22D25C4B 59 3 KONUT ALANI BİNA 387.58 204.78 184,302.00 ₺ 5,529.06 ₺ 26.03.2019 11:10
3 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22D21D1C 360 20 KONUT ALANI ARSA 295.86 152.93 145,283.50 ₺ 4,358.51 ₺ 26.03.2019 11:20
4 SANCAKTEPE SAMANDIRA F22C21D2D 825 5 KONUT ALANI BİNA 474.08 268.05 214,440.00 ₺ 6,433.20 ₺ 26.03.2019 11:30
5 SANCAKTEPE SAMANDIRA F22D21D1D 389 2 KONUT ALANI BİNA 364.62 143.85 122,272.50 ₺ 3,668.18 ₺ 26.03.2019 11:40
6 SANCAKTEPE SAMANDIRA F22C21D1A 934 1 KONUT ALANI BİNA 1,797.57 176.14 87,189.30 ₺ 2,615.68 ₺ 26.03.2019 11:50
7 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21A4C 948 1 KONUT ALANI BİNA 1,369.27 205.62 80,191.80 ₺ 2,405.75 ₺ 26.03.2019 12:00
8 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 955 1 KONUT ALANI BİNA 3,330.85 204.30 79,677.00 ₺ 2,390.31 ₺ 26.03.2019 12:10
9 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 955 1 KONUT ALANI ARSA 3,330.85 221.42 86,353.80 ₺ 2,590.61 ₺ 26.03.2019 12:20
10 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 961 1 KONUT ALANI BİNA 1,203.32 1,107.25 548,088.75 ₺ 16,442.66 ₺ 26.03.2019 13:00
11 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 932 1 KONUT ALANI BİNA 2,825.05 184.17 71,826.30 ₺ 2,154.79 ₺ 26.03.2019 13:10
12 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 957 1 KONUT ALANI BİNA 3,624.15 670.84 261,627.60 ₺ 7,848.83 ₺ 26.03.2019 13:20

2. İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir.
3. İdare ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
4. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
5. İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler:
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus kayıt örneği,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”.
C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
6. Satış bedelinin ödenmesi; satış bedeli peşin ödenebileceği gibi, Sancaktepe Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih 2018/33 sayılı ve 07.03.2014 tarih 2014/27 sayılı kararlarında belirtildiği üzere taksitle de ödenebilir.
7. Taşınmazlar üzerinde mevcut yapılar bulunmakta olup, Belediye fuzuli şagili taşınmazlardan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve istekli bunu Belediyeden isteyemez.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR