İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Eyüpsultan'da binalı arsa hissesi icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909376
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/5513 ESAS
Muhammen Bedeli
:
80,000 TL
Birinci Satış Günü
:
05.02.2018 14:10
İkinci Satış Günü
:
08.03.2018 14:10
Satış Yeri
:
İSTANBUL ADALET SARAYI B BLOK 1. KAT KAPI NO:B3-136

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ

2016/5513 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mah. 508 Ada, 13 Parselde 180,16 m2 yüzölçümlü ''ARSA'' nitelikli taşınmazın 8/180 hissesi borçlulardan biri adına kayıtlıdır.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, Dülger Sokak 508 ada 13 parsel sayılı 180,16 m2 alana sahip Arsa nitelikli taşınmaz üzerinde 9 dış kapı numaralı bina bulunmaktadır. Yerinde yayılan incelemede 13 ve 14 parsel üzerinde iki ayrı girişi olan tek bir bina yapılmış olduğu görülmüştür. Değerleme konusu 508 ada 13 parsel üzerindeki bina bodrum, zemin, 4 normal ve 1 çekme kattan oluşmaktadır. Bodrum, zemin ve diğer katlarda ikişer daire olmak üzere toplam 10 adet daire bulunmaktadır. Bina dış cephesi BTB kaplamadır. Bina girişi Dülger Sokaktan ve Zemin kattan yapılmaktadır. Bina girişi camlı demir doğrama kapı ve zeminler mermerdir. Korkuluklar demir doğramadır. Binanın yaklaşık 25-30 yıllık bina olduğu düşünülmektedir. Alınan bilgiye göre binadaki dairelerin 2 oda 1 salon 1 mutfak’tan oluşmakta olup bodrum, zemin kattaki dairelerin bürüt yaklaşık 70 m2, diğer katlardaki dairelerin bürüt yaklaşık 80 m2 kullanım alanlı olduğu ve binanın toplam yaklaşık 1080 m2 kullanım alanlı olduğu öğrenilmiştir. Her iki borçlu tarafından 508 ada 13 parselde fiilen kullanılan daire olmadığı bilgisi alınmıştır. Binada kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulmamıştır. Taşınmaz tapu kaydında Arsa niteliklidir. Borçlular tarafından yan parseldeki binada kullanılan alan olduğu bilgisi verilmiştir. Tapu kayıtlarında ana gayrimenkul vasfı ile hisseli olarak kayıtlara geçmiş olan yapının kat irtifakı veya kat mülkiyeti gibi bir tesisinin bulunmaması nedeni ile tapu kayıtlarına arsa payına müteakip hisse verilmiştir. Bu nedenle, hisse oranlarında paylaştırılması ya da hissenin hangi ana gayrimenkul üzerinde nereye isabet edeceği gibi bir yaklaşımda söz konusu değildir. Hissedarlar arasında ana gayrimenkul üzerinde bulunan meskenlere ait hisse bazılarında kullanımlarına ilişkin kendi aralarında belirlenmiş bağımsız bölümlere göre paylaşım işlemlerinin yapıldığı düşünülmektedir. Satışa konu borçlulara ait hisse bazında hissesinin nereye isabet edeceği yasal olarak bilinemeyeceğinden toplam bina üzerinde kullanım durumlarına göre, çevresinde emsal değerler araştırılarak değer tespiti yapılmıştır.
Adresi : Yeşilpınar Mah. Dülger Sokak No:9 Eyüp Sultan / İSTANBUL
İmar Durumu : Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.07.2016 tarih E-17205 sayılı yazısında söz konusu taşınmazın; 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında maxTaks:0,68 H=12,50 yapılanmalı Konut alanında kısmen de yolda kalmakta olduğu bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 80.000,00 TL (8/180 hisse bedelidir)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 05/02/2019 günü 14:10 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 08/03/2019 günü 14:10 - 14:20 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI B BLOK 1. KAT KAPI NO:B3-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mah. 508 Ada, 13 Parselde 180,16 m2 yüzölçümlü ''ARSA'' nitelikli taşınmazın 8/180 hissesi diğer borçlu adına kayıtlıdır.
Özellikleri : Satışa konu 2 nolu taşınmazın özellikleri 1 nolu taşınmaz ile aynı olup, diğer borçlu adına kayıtlı 8/180 hissesi satılacaktır.
Adresi : Yeşilpınar Mah. Dülger Sokak No:9 Eyüp Sultan/İSTANBUL
İmar Durumu : 1 nolu taşınmazın imar durumu ile aynıdır.
Kıymeti : 80.000,00 TL (8/180 hisse bedelidir)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 05/02/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 08/03/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI B BLOK 1. KAT KAPI NO:B3-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/5513 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR