ÇATALCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

İstanbul Çatalca'da 524 m² müştemilatlı arsa mahkeme kararı ile satılıktır

ÇATALCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01132358
Şehir : İstanbul / Çatalca
Semt-Mahalle : KESTANELİK MAH. / ÇATALCA
: 524
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/9 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
566,344 TL
Birinci Satış Günü
:
17.04.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
13.05.2020 10:00
Satış Yeri
:
Çatalca Adalet Sarayı Giriş Kat İcra Müdürlüğü önü Çatalca İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.ÇATALCA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tapu kaydındaki yükümlülükleri ile birlikte satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Kestanelik mah. 54 Parselde kain iki ahşap ev ve kargir samanlık ve kargir evi müstemil arsa vasıflı taşınmaz. Taşınmaz Kestanelik mahallesi köy içi mevkkinde bulunmaktadır. Doğu ve güney cephesi yol, diğer cepheler komşu parsellerdir. Üzerinde 1 adet 3 katlı mesken ile 1 adet tek katlı depo mevcuttur. Zemin, bir normal kat ve çatı katından oluşan üç katlı betonarme binanın zemin katı 78,42 m² dir. mesken olarak kullanılan binadır. Çatı ahşap çatı olup kiremit kaplamadır. Pencereler PVC doğrama, duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Dış cephesi mantolama yapılmıştır. Tek katlı kargir yapı 41,60 m² oturum alanlıdır. Depo ve müştemilat olarak kullanılmaktadır. Çatı ahşap çatı olup eternit kaplamadır. Pencereler PVC doğrama, duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Parseli çevreleyen 94,50 metre duvar bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde 5-6 yıllık 1 adet incir, 1 adet nar, 1 adet yeni dünya, 3-4 yıllık 2 adet ceviz, 1 adet asma, 5 adet de muhtelif meyve fidanı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 524,00 m2Hisse : Tam
İmar Durumu : 1/5000 ölçekli Çanakça Kestanelik Köyleri Nazım İmar Planında 18.madde uygulaması sınırları içerisinde 80 ki/ha yoğunluklu Konut+Ticaret alanında, kısmen de küçük bir kısmı yol ve meydan alanında kalmaktadır. Parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından ifrazı mümkün olmamaktadır.
Kıymeti : 566.344,00 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 17/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 13/05/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Çatalca Adalet Sarayı Giriş Kat İcra Müdürlüğü önü Çatalca İSTANBUL

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Hissedar alıcılar payları oranında tellaliye ücretine katlanırlar. Yine hissedar alıcılar satın aldıkları pay üzerinden KDV ödeyeceklerdir. POS cihazı bulunmadığından teminatların POS cihazından çekimi yapılamamaktadır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.İİK.nun 127.maddesine göre; satış ilanının birer sureti, borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapuya kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca, adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR