İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İstanbul Bayrampaşa'da 107 m² arsa mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078715
Şehir : İstanbul / Bayrampaşa
: 107
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
DOSYA NO : 2018/6 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
718,421 TL
Birinci Satış Günü
:
13.12.2019 13:30
İkinci Satış Günü
:
13.01.2020 13:30
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B2 424 Nolu 10.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. Örnek No: 27

İSTANBUL 10.SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2018/6 SATIŞ

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :

TAPU KAYDI ::İstanbul ili, Bayrampaşa Sağmalcılar Mah. Köy içi mevkii 18 ada 5 parsel 107,20 m2 arsa nitelikli taşınmaz.

İMAR DURUMU : İstanbul 10. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/331 esas sayılı Kıymet Takdirine İtiraz davasında bulunan bilirkişi raporunda " Bayrampaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.01.2018 tarih 39353657-310.01.01-201800491 sayılı yazısında "İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi , Yenidoğan mah.Köyiçi Mevkii 9 pafta 18 ada 5 parsel sayılı yer 21.11.2005 tarih ve 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında Konut sahasında kalmakta olup, bitişik nizamdır. İrtifa H:12,50 m (4 Kat) dır. 18 ada 4 parsel ile tevhit şarlıdır. Ayrıca söz konusu yerin işlem dosyasının tetkikinde herhangi bir mimarı proje ve yapı ruhsatına rastlanmadığı görülmüş olup, numarataj listesinin ekli olduğu"denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : İstanbul 10Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/331 esas sayılı Kıymet Takdirine İtiraz davasında bulunan bilirkişi raporunda " İstanbul ili Bayrampaşa ilçesi , Sağmalcılar mah., köyiçi mevkii, 18 ada , 5 parsel sayılı 107,20 m2 yüzölcümlü arsa vasıflı taşınmazın bulunduğuYenidoğan mahallesi, Kayalık Çıkmazı sok No 6, 6A ve 8, 8A- Bayrampaşa İstanbul posta adresinde yer almaktadır. Parsel üzerinde, 50-60 yıl önce, ruhsatsız, denetimsiz ve kaçak olarak yığma tarzda inşa edilmiş, yaklaşık 120 m2 taban oturumlu, zemin+1 normal katlı yapı yer almaktadır. Zemin katta iki daire, normal katta 2 daire olmak üzere toplam dört daire bulunmaktadır. Zemin katta ve 1.normal katta yer alan dairelerin birbirinden bağımsız ayrı girişleri ve kapı numaraları bulunmaktadır. Zemin katta yer alan daireler 6 ve 8,1 normal katta yer alan daireler 6A ve 8A olarak numaralandırılmıştır. Her biri 2 oda +salon+mutfak +bayno-wchacimlerinden meydana gelen yaklaşık 60 m2 alanlı daireler halen mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmazan bulunduğu Bayrampaşa ilçesi İstanbul özellikle 1960 lı yıllarından sonra hızla gelişen bir ilçesidir. Taşınmazın yer aldığı Yenidoğan (Tapuda Sağmalcılar) mahallesi D-100 (E-5) karayoluna, 03 Tem otoyoluna, Otogar, İstanbul Sebze ve Meyve Hali, Forum Avm vb merkezlere ve bağlantı yollarına yakınlığı nedeniyle tercih edilen ve halen gelişmekte olan bir bölgedir. Bayrampaşa Kaymakamlığına 650-700 metre, Bayrampaşa Belediye Başkanlığına ve çarşı merkezine ve Bayrampaşa stadına 450-500 metre yürüme mesafesindedir. Parselin hemen yakınında Ahmet Haşim İlköğretim okulu ve Çizmeci iş merkezi bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölge yol , su, atık su, elektrik, telefon, doğalgaz, tramvay , metro , İETT gibi toplu taşınma vb her türlü kentsel hizmetlerden yararlanmaktadır. Taşınmazın hali hazır uydu haritasına göre imar planlarında bu sokağın adı Dere Çıkmazı sokak olarak geçmektedir. Kalmaktadır. Parselin yaklaşık 25-30 m 2 lik kısmı avlu (ön bahçe) olarak kullanılmaktadır. Denilmektedir.İstanbul 10.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış memurluğunca alınan raporda; 5 sayılı parselin yol kotu üstünde imara aykırı, kaçak olarak inşa edildiği bildirilmiştir.İstanbul 10.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış memurluğunca alınan raporda; 5 sayılı parselin yol kotu üstünde imara aykırı, kaçak olarak inşa edildiği bildirilmiştir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ :Dosyada mevcut Satışa ilişkin Bilirkişi Raporunda taşınmazın arsa+ yapı değeri toplam 718.421,00 TL. (yediyüzonsekizbindörtyüzyirmibirtl) ' sı olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 18 dir.

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 13/12/2019 CUMAGÜNÜ saat 13.30.’ dan - 13.35’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında B2 424 Nolu 10.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 13/01/2020 PAZARTESİ GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 13/01/2020 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden 10.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğümüzün 1032606 birim kodu esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/6 SATIŞ. Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaTellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 05.11.2019 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR