BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İstanbul/Bağcılar'da 107m² arsa mahkemeden satılıktır

BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925176
Şehir : İstanbul / Bağcılar
Semt-Mahalle : FEVZİ ÇAKMAK MAH. / BAĞCILAR
: 107
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 07.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/20 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
912836 TL
Birinci Satış Günü
:
26.02.2019 10:20
İkinci Satış Günü
:
26.03.2019 10:20
Satış Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/20 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Köyü, 46 Ada, 4 Parsel, 107,00 m2 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Ana Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 23/07/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Fevzi Çakmak mahallesi, 2063.sokak No:4 Bağcılar adresinde ve tapuda İstanbul İli, Bağcılarilçesi, Bağcılar mahallesi, 46 ada,4 parsel,158 cilt, 15557 sayfada kayıtlı 107,00m2alanlı arsadır. Tapu kayıtlarında her ne kadar arsa olarak görülmekte ise de parsel üzerinde bodrum katı ,zemin katı beş adette normal katları bulunan yapı vardır. Parsel üzerindeki ana yapının toplam inşaat alanı585,00 m2 dır. Satış konusuparsel 8/9Bsokağına cepheli olup, Osman Gazi caddesine,Hacı Bektaşi Veli caddesine ve Fatih caddesine oldukça yakın konumdadır. Satış konusu taşınmaz Bağcılar ilçesinin hareketli bölgesinde olup, şehir merkezine yakındır. Ana taşınmazın yakın çevresinde zemin katlar dükkan normal katları mesken olan bitmiş yapıların yanında halende yapımlarına devam edilen konutlar da bulunmaktadır. Taşınmazınulaşım sorunu olmayıp her tarafa her türlü toplu taşıma araçları ile gidilebilmektedir. Belediyenin her türlüalt yapı hizmetlerinden istifade etmektedir. Parsel üzerindeki yapı betonarme karkastarzında edilmiş olup,bodrum katı, zemin katı ve beş adette normal katları bulunan apartman vardır. Apartmanın her katında bir dairebulunmaktadır. Yapıların içduvar yüzeyleri sıvalı, dış yüzeyler sıvalı ve akrilik boyalı, Pencere doğramalar PVC plastik doğramalı ve ısı camlıdır, iç kapılar ahşap doğramalıdır. Çatıları ahşap çatı ve üzeri kiremitle örtülüdür. Parsel üzerindeki yapı doğalgazlı kombi sistemlikaloriferlidirler. Ana yapının elektrik, suyu ve doğalgazı vardır." denilmektedir.
İmar Durumu: Taşınmazla ilgili dosya içinde mevcut bulunan Bağcılar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.06.2018 tarih ve1743129 sayılı yazılarında; Bağcılar ilçesi ,Fevzi Çakmak mahallesi,F21 c23a1b1b pafta,46 ada,4 parselsayılı yer, 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulamaİmar planında (PİN;UİP-560),I-4 (ikiz nizam dört kat )Konutalanında kaldığıve yola terkinin mevcut olduğu ,ancak söz konusu parselintek başına yapılaşıp yapılaşamayacağıhususunda herhangi bir bilgi verilmemiştir.
Kıymeti : 912.836,30 TL
KDV Oranı : %18
TAŞINMAZ ŞERH / BEYAN / İRTİFAK:
Beyan : İZALEİ ŞUYU ŞERHİ: BAĞCILAR SULH HUKUK MH. 6/5/2002 513 SAYILI YAZILARI 22/5/2002 T. 4859 YEV.
1. Satış Günü : 26/02/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 26/03/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersin de ihaleden kaynaklanan D.V.,KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Damga vergisi, KDV,tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ileteslim ve tahliye masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi,tapu satımharcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/20 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/12/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR