KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

İl Özel İdaresi'ne ait 2 adet arsa satışa çıkarılmıştır

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Özel İdaresi'ne ait İlimiz Merkez İlçeye bağlı Kuzeykent Mahallesi 1284 ada 6 parselde kayıtlı 5.000,93 m2, 1284 ada 7 parselde kayıtlı 6.000,30 m2 yüzölçümlü vasıfları arsa olan taşınmaz satışa çıkarılmıştır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2019 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
26.08.2019 tarihi saat 17:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Valilik Binası toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KASTAMONU İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN


1- Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait İlimiz Merkez İlçeye bağlı Kuzeykent Mahallesi 1284 ada 6 parselde kayıtlı 5.000,93 m2, 1284 ada 7 parselde kayıtlı 6.000,30 m2 yüzölçümlü vasıfları arsa olan şehir imar planında imar durumları sosyal ve kültürel tesis (yurt alanı) olarak belirtilen taşınmazların; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ayrı ayrı satışı yapılacaktır. İhale bedeli % 50 peşin geri kalanı 4 eşit taksitle 1’er aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.

2- Bahse konu olan taşınmazların muhammen bedeli 1284 ada 6 parselde taşınmazın muhammen bedeli 4.900.911,40 TL, olup; geçici teminatı 147.027,34 TL’dir. 1284 ada 7 parselde taşınmazın muhammen bedeli 5.880.294,00 TL olup; geçici teminatı 176.408,82 TL’dir.

3- İhale 27.08.2019 Salı günü 1284 ada 6 parsel saat 11:00’de, 1284 ada 7 parsel saat 11.15’de Valilik Binası toplantı salonunda Encümenimiz tarafından yapılacaktır.

4-İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yerleşim yeri belgesi,(İkametgah)
b) 2019 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,
c) Vekaleten katılanlar için 2019 yılına ait noter tasdikli vekaletname,
d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2019 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2019 yılına ait noter tasdikli sureti.
f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 26.08.2019 tarihi saat 17:30 mesai bitimine kadar İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan Encümen Müdürlüğüne vereceklerdir.
6-İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
7-Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR