KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale usulüyle muhtelif taşınmazlar satılacak ve kiraya verilecektir

KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926503
Şehir : Kocaeli / İzmit
: 35
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOCAELİ 21.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
Muhtelif yerlerde 11 adet arsa satılacak, 5 adet arsa kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı No:48 İzmit/KOCAELİ
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİT EMLAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN (2886_17_1A)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi Vasfı İmar Durumu İhale Usulü Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 41030102353 Gölcük Merkez 44 8 35,00 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif 457.000,00 114.250,00 28/01/2019 10:00
2 41080116411 Başiskele Yuvacık 875 2 854,23 781,80 Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif 547.500,00 136.875,00 28/01/2019 10:30
3 41010108617 Başiskele Yuvacık 0 1044 6.342,00 Tam Çalılık 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı ve İmar Yolu 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif 1.744.500,00 436.125,00 28/01/2019 10:45
4 41010109149 Başiskele Yuvacık 0 3385 3.270,00 Tam Tarla 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı , Otopark ve İmar Yolu 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif 1.308.500,00 327.125,00 28/01/2019 11:00
5 41010103582 Başiskele Yeniköy 0 975 2.500,00 Tam Bağ 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif 437.500,00 109.375,00 28/01/2019 11:15
6 41010103615 Başiskele Yeniköy 0 1204 4.940,00 Tam Tarla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif 617.500,00 154.375,00 28/01/2019 11:30
7 41010103616 Başiskele Yeniköy 0 1205 2.140,00 Tam Tarla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif 267.500,00 66.875,00 28/01/2019 11:45
8 41010106565 Başiskele Doğantepe 113 33 3.337,55 Tam Tarla 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı, Rekreasyon Alanı ve İmar Yolu 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif 336.000,00 84.000,00 28/01/2019 14:15
9 41010104731 İzmit Yenidoğan 4435 9 344,00 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif 172.000,00 43.000,00 28/01/2019 14:30
10 41010105495 İzmit Arızlı 148 6 699,00 507,42 Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif 355.500,00 88.875,00 28/01/2019 14:45
11 41010103105 Kartepe Hikmetiye 0 633 771,00 Tam Tarla 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı, Bir Kısmı İmar Yolu 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif 232.000,00 58.000,00 28/01/2019 15:00
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi Vasfı Kiralama Amacı/Kiralanacak Kısım (m²)/ Kiralama Süresi İhale Usulü İlk Yıl Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 41040110001 Kandıra Babaköy 183 5 12.084,46 Tam Ham toprak Taşınmazın tamamı Tarım ve Hayvancılık amaçlı kullanılmak üzere kiraya verilecektir / 5 (Beş) yıl 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü 9.063,35 2.266,00 28/01/2019 15:15
2 41040101476 Kandıra Kızılcapınar 144 3 2.756,12 Tam Tarla Taşınmazın tamamı Tarım ve Hayvancılık amaçlı kullanılmak üzere kiraya verilecektir / 5 (Beş) yıl 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü 2.287,58 572,00 28/01/2019 15:30
3 41040107581 Kandıra Duraklı 114 1 15.441,99 Tam Çalılık Taşınmazın tamamı Tarım ve Hayvancılık amaçlı kullanılmak üzere kiraya verilecektir / 5 (Beş) yıl 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü 8.184,25 2.047,00 28/01/2019 15:45
4 41050100344 Karamürsel Yalakdere 146 13 21.309,45 Tam Tarla Taşınmazın tamamı Tarım ve Hayvancılık amaçlı kullanılmak üzere kiraya verilecektir / 5 (Beş) yıl 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü 9.589,25 2.398,00 28/01/2019 16:00
5 41050102319 Karamürsel Suludere 103 59 138.139,37 Tam Çalılık Taşınmazın tamamı Tarım ve Hayvancılık amaçlı kullanılmak üzere kiraya verilecektir / 5 (Beş) yıl 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü 20.720,91 5.181,00 28/01/2019 16:15

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddesi uyarınca yine yukarıda belirtilen usulle, belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı No:48 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı hizmet binasının zemin katındaki İhale Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin alındısı),
b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları
c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
ç- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
d-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

3- Satışı yapılacak taşınmazlardan 2., 3., 5., 6., 7., 8., 11., sıradaki taşınmazlar boştur. 1. sıradaki taşınmazın satışına üzerinde bulunan bodrum üstü 4 kat bina dahil olup bodrum, 1. ve 2. katın kiracısı bulunmakta, 3. kat kuaför olarak kullanılmakta ve 4. kat boştur. 4. sıradaki taşınmaz bahçe olarak kullanılmaktadır. 9. sıradaki taşınmaz 3. derece arkiolojik sit alanında kalmakta olup çocuk parkı olarak kullanılmaktadır. 10. sıradaki taşınmaz bahçe olarak kullanılmaktadır.
Kiralaması yapılacak taşınmazlar boş ve işgalsiz olup, sabit yapı yapılmaksızın tarım ve hayvancılık amaçlı kiralanacaktır. Taşınmazlar üzerinde mevcut olan ağaçlar olduğu şekilde korunacak ancak yeni ağaç dikilmeyecektir.

4- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

5- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı İzmit Emlak Müdürlüğüne veya ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7- Satılacak taşınmazların ihale bedeli 5.000,00 TL'sına kadar olanlar bu bedel dahil peşin, bu bedelin üzerinde olanlar ise tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

8- İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.kocaeli.csb.gov.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR