KARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale usulüyle kartepe uzunbey mahallesinde arsa satılacaktır

KARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
kartepe uzunbey mahallesinde 9328 m2 arsa satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2018 10:10
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
21.11.2018 17:00 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi No:12 Kartepe/KOCAELİ adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasının 3.katındaki Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddelesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
SIRA NO MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ ( M2) BELEDİYE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ KDV DAHİL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ İHALE TARİHİ VE SAATİ AÇIKLAMALAR
1 Uzunbey 585 8 9.328.49m² TAM Sanayi Alanı Yençok=9.50mt E:0.50 6.996.367.50TL 209.891.00TL 200.00 TL 22.11.2018 Saat:10:10
İHALE YERİ: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi No:12 Kartepe/KOCAELİ adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasının 3.katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi,

2- Nüfus kayıt örneği,

3- İkametgah belgesi,

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

5- İhale şartname bedeline ait makbuz,

6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) ,

3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,

4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2018 yılına ait),

5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

* Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) gün önce 21.11.2018 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR