KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale usulüyle arsa satılacaktır

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860623
Şehir : Kocaeli / Körfez
: 266
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZGÜR KOCAELİ 09.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÖZGÜR KOCAELİ 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KÖRFEZ / ESENTEPE 677 ada 19 parsel de bulunan arsa satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2018 15:50
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
18.09.2018 15:00 Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

Sıra No İlçe/Mahalle Ada Parsel Arsa Payı /Alan Niteliği İmar Durumu Tahmini Bedel TL Geçici Teminat TL İhale Tarihi İhale Saati
1 KÖRFEZ / ESENTEPE 677 19 1/1 - 266.00 m² ARSA 3 Kat KONUT 266.000.00 TL 7.980.00 TL 19.09.2018 15:50
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen ( İhale Komisyonu ) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. ve 46. Maddeleri uyarınca satış ihalesi yapılacaktır.
GEREKLİ BELGELER
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli belgeler
GERÇEK KİŞİLERDEN TÜZEL KİŞİLERDEN
Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.) veya geçici teminat makbuzu Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır) veya geçici teminat makbuzu
İhale Şartname bedeline ait makbuzu İhale Şartname bedeline ait makbuzu
İkametgâh İkametgâh
Nüfus cüzdan sureti Mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi ( içinde bulunulan yıl tarihli )
Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi
Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi ( Yetki Belgesi )
İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.
Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Aderes beyanı) Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Aderes beyanı)
Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
Ticaret Sicil Gazetesi
İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 18.09.2018 Tarih, saat 15:00’ a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır.
İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını en geç 18.09.2018 Tarih, saat 15:00' a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 100.00 TL. Karşılığında, Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü' nden temin edilir.
İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR