MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale usulüyle arsa satılacaktır

MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860596
Şehir : Tekirdağ / Muratlı
Yayınlandığı Gazeteler

MURATLI HİZMET 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
AŞAĞISEVİNDİKLİMAH.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binasında , Belediye Encümeni            huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MURATLI BELEDİYESİNE AİT ARSALARIN SATIŞ İLANI


1- Aşağısevindikli mahallesinde bulunan belediyemize ait 23 adet arsa; 2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma ile satılacaktır.
2- İhale , aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Belediye Hizmet Binasında , Belediye Encümeni
huzurunda yapılacaktır.


SIRA NO

SATILACAK
YER

PARSEL NO

ARSA YÜZÖLÇÜMÜ
(M²)

MUHAMMEN BEDELİ
(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI
(TL)

İHALE GÜNÜ-SAATİ
1.GRUP
1 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2255 674,84 54.000 1.650 27/09/2018-14.00
2 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH.. 2256 669,47 54.000 1.650 27/09/2018-14.05
3 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH.. 2259 645,81 52.000 1.600 27/09/2018-14.10
4 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2260 650,82 52.000 1.600 27/09/2018-14.15
5 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH.. 2261 655,84 53.000 1.600 27/09/2018-14.20
6 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2263 865,70 70.000 2.100 27/09/2018-14.25
7 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2264 874,97 70.000 2.100 27/09/2018-14.30
8 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2265 868,55 70.000 2.100 27/09/2018-14.35
9 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH.. 2268 914,67 75.000 2.250 27/09/2018-14.40
10 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2269 910,74 75.000 2.250 27/09/2018-14.45
11 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2270 911,49 75.000 2.250 27/09/2018-14.50
12 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2271 1.013,75 80.000 2.400 27/09/2018-14.55
13 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2272 953,31 77.000 2.350 27/09/2018-15.00
14 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2273 771,19 62.000 1.900 27/09/2018-15.05
15 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2274 751,66 61.000 1.850 27/09/2018-15.10
16 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2275 732,07 60.000 1.800 27/09/2018-15.15
17 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2276 722,61 60.000 1.800 27/09/2018-15.20
18 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2277 723,11 60.000 1.800 27/09/2018-15.25
19 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2278 817,93 65.000 1.950 27/09/2018-15.30
20 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2279 757,73 62.000 1.900 27/09/2018-15.35
21 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2280 772,78 62.000 1.900 27/09/2018-15.40
22 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2281 787,83 63.000 1.900 27/09/2018-15.45
23 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2282 802,88 65.000 1.950 27/09/2018-15.50

3- İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERİN
İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen gün ve yerde;
a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin satın alındığına ilişkin makbuz,
b) Geçici teminat bedelinin ihale saatine kadar yatırıldığına ilişkin makbuz
c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Gerçek kişiler için ikametgah belgesi, tüzel kişi, dernek veya kamu kuruluşu ise yetkili
organlarınca alınmış karar örnekleri
e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair
noterden tasdikli vekaletname ve noterden tanzim edilmiş imza sirküleri
f) İsteklinin tebligat için adres beyanı
4- Arsa satış ihalesinin geçici teminatı ,muhammen bedelin % 3 (yüzde üçü) oranındadır.
5- Arsayı satın alan, arsa satış bedelinin tamamını 15 gün içinde belediyemiz veznesine peşin olarak
ödeyecektir. Aksi halde ihaleden vazgeçmiş sayılır ve geçici teminatı belediyemiz adına gelir
olarak kaydedilir
6- Satışı yapılan arsaların tapu tescil işlemleri ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.
İhale ve tapu tescil işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler alıcıya aittir.
7- Belediye Encümeni uygun bedeli tespit etmekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İsteklilerin , ihaleye ilişkin şartnameyi Muratlı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden ,
20,00- TL(Yirmi TL) ücret karşılığında satın almaları zorunludur.
Belediye Başkanlığı’ndan ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR