ŞAHİNBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale usulüyle 9.123,28 m2 satılık arsa satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00786517
Şehir : Gaziantep / Şahinbey
: 680
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP GÜNEŞ 12.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZİANTEP GÜNEŞ 14.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
680/9123 M2 arsa satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.04.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ŞAHİNBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1. Satışa çıkarılan gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde,sokak kapı ve daire numarası: Kahvelipınar Mah. 5981/4 Ada/Parsel Şahinbey/GAZİANTEP

2. Durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve eklentileri:
Kahvelipınar Mah., 5981/4 Ada/Parsel Şahinbey/GAZİANTEP’de bulunan 9.123,28 m2 arsa niteliğindeki taşınmaz.

3. Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değeri: Sr Gündoğan San. Tic. Ltd. Şti.’ ninhissesi(680,40 m2) = m2 si 900,00-TL X 680,40 m2 = 612.360,00-TL

4. Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı:
Artırmaya iştirak edeceklerin Gayrimenkule biçilmiş rayiç bedel üzerinden %7,5 olan 45.927-TL. teminatın Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü adına Kozanlı Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine yatırılması gerekmektedir. Teminat 6183 Sayılı Kanunun 10.maddesinin l-4 bentlerinde yazılı Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Hükümetce belli edilecek Milli Esham ve tahvilat”Bu esham ve tahvilat,teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.”

5. Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer,gün ve saat:
Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü 26/04/2018 tarih saat 10:00 da

6. Gayrimenkul Satış Şartnamesinin nereden alınabileceği veya nerede görülebileceği:
Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınabilir, yine söz konusu vergi dairesinin ilan tahtasında görülebilir.

7. Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği:
Gayrimenkulün teminatı en geç satış saatinden bir saat evvel Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü adına Kozanlı Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırılacak ve karşılığında alınacak emanet makbuzunun yine aynı saate kadar Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı Şahinbey Vergi Dairesi Satış Komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

8. Gayrimenkulün satışında verilen bedel: .....Gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75’ini (459.270-TL) bulmadığı ve şayet artırılan bedel .....amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak .....masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, artırma 7 gün daha .....uzatılır ve 7’nci günü aynı mahal ve aynı saatte (03.05.2018) gayrimenkul tekrar artırmaya çıkarılır.

9. Tebliğ: İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçipte tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,

Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler 2018/(598/4) nolu dosya numarası ile Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisine müracaat edebilirler.
İlan olunur.
Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR