KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale ile satılık tarla

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00719490
Şehir : Kocaeli / Derince
Semt-Mahalle : TERZİLER MAH. / DERİNCE
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 27.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Terziler Mahallesi Sarı Kestane Mevkiinde G23B03CD Pafta, 193  nolu parselde kayıtlı, 9.600,00 m2 yüz ölçümlü, tarla
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.01.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi Zemin (Giriş) Kat 17 Ağustos Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE
SATIŞ İLANI
KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi

DOSYA NO: 2015/16404 TAKİP
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün,
TAPU KAYDI: Kocaeli İli, Derince İlçesi Tapu Müdürlüğünde, Terziler Mahallesi Sarı Kestane Mevkiinde G23B03CD Pafta, 193 nolu parselde kayıtlı, 9.600,00 m2 yüz ölçümlü, tarla vasıflı Gayrimenkuldür.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLER: Kocaeli İli, Derince İlçesi Tapu Müdürlüğünde, Terziler Mahallesi Sarı Kestane Mevkiinde G23B03CD Pafta, 193 nolu parselde kayıtlı, 9.600,00 m2 yüz ölçümlü, üzerinde Meşe ağaçları bulunan tarla vasıflı arazidir. Taşınmaz en yakın kadastro yoluna 366 metre uzaklıkta Derince İlçesi Terziler Mahallesine 5.62 km Tahtalı Mahallesine 1.62 km, Derince İlçe merkezine 37 km uzaklıkta, İzmit İlçe merkezine 31 km uzaklıkta, Kocaeli Üniversite Umuttepe Kampüsüne ve Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 23 km uzaklıkta,41-77 kodlu Devlet Yoluna 14 km uzaklıkta bulunmaktadır. Taşınmaza 41-77 nolu Devlet Karayolundan Derince İlçesi Kaşıkçılar Mahallesi ve Tahtalı Mahallesi sapağından sağa sapılır(İzmit-İstanbul istikameti)yaklaşık otomobil ile 30 dakika mesafede araziye ulaşılır. Arazi uzun zamandır kullanılmadığı için meşe ağaçları ile kaplanmıştır.

GAYRİMENKULUN DEĞERİ
Taşınmazın fiyatı emsal araştırması ve değerlendirmesi sunucunda 33,33.-TL olacağı kanaatine varılmıştır.
Arsa değeri: 9600 m2 x 33,33.-TL m2 = 319.968,00.-TL

Toplam değer: 319.968,00.-TL muhammen bedelle (%7,5 teminat 23.997,60.-TL) aşağıda yazılı yer gün ve saatte açık artırma suretiyle satılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI:
1-İhale fesih edildiğinden açık artırma tek oturumda 16.01.2018 günü, saat 10:00 – 10:05 ’de, İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi Zemin (Giriş) Kat 17 Ağustos Toplantı Salonunda satışı yapılacaktır. (Cumhuriyet Mah. Karayolu Sok. No:35 İZMİT) açık artırma suretiyle yapılacaktır. Teklif edilen en düşük bedel rayiç bedelin % 40’ını ve masrafları geçmesi gerekir. Şayet amme alacağına rüçhanlı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için temin edilmiş ise artırma bedelinin bu suretle rüçhanlı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılmış ve yapılacak masrafları da karşılaması şarttır.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin %7,5 teminat tutarının 6183 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 1 ila 4.fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu olarak Müdürlüğümüz icra satış servisine satıştan önce vermeleri zorunludur.
3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

6-Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkulün rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7-İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
8-Gayrımenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile satışa çıkarılır. Bu artırmada ilgililere her hangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arsındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre SGK İzmit Merkez Müdürlüğünce tahsil olunur.
9-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği SGK İzmit Merkez Müdürlüğü İcra Satış servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
10- İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililere ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.
11-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2015/16404 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.Yardımcısı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR