DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale ile arsa satışı yapılacaktır

DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00923680
Şehir : Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ''TA BUGÜN 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KAHRAMANMARAŞ''TA BUGÜN 17.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Dulkadiroğlu Belediyesine ait 7 adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dulkadiroğlu Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 24/01/2019 Perşembe günü saat 14:30’da Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
2-) İhale ile ilgili şartnameler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde olup, ihaleye iştirak etmek isteyenlere 25,00-TL karşılığında verilecektir. Şartname bedeli ödemeyenler ihalelere katılamayacaklardır.
3-) İhale ile mülkiyeti satılacak arsaların;
S.No Mahallesi Ada/Parsel m2’si m²’sinin Muh.Bed. Tam Muh.Bed. Geç.Teminatı
1- Yeşiltepe 8444/5 1387,18 350,00-TL 485.513,00-TL 14.565,39-TL
2- Yeşiltepe 8441/6 447,69 300,00-TL 134.307,00-TL 4.029,21-TL
3- Y.Gazpaşa 978/15 108,27 700,00-TL 75.880,00-TL 2.276,40-TL
4- Şeyhadil 1802/11 294,71 330,00-TL 97.254,30-TL 2.917,62-TL
5- Dereli 8496/3 952,04 400,00-TL 380.816,00-TL 11.424,48-TL
6- Dereli 8489/1 893,06 400,00-TL 357.224,00-TL 10.716,72-TL
7- Dereli 8454/3 1100,00 350,00-TL 385.000,00-TL 11.550,00-TL
olup, geçici teminatlar nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı şubesinde bulunan TR58 0001 5001 5800 7302 0607 34 İban nolu hesabına yatırılacaktır.
4-)Tapu kayıtlarının,yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve arsaların bulunduğu yerin görülmesi,arsaların bulunduğu yer itibari ile yetkili Dulkadiroğlu Belediyesinden alınması;arsayı almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.
5-)İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6-) İhale ile satılacak taşınmazların çevresinde donatı alanı ve mesken yapılaşmaları kısmen tamamlanmış olup; kamu binalarına mesafesi ile şehrin ana ulaşım arterlerine mesafesi yakındır.
7-) Geçici Teminata İlişkin Esaslar:
a-) Tedavüldeki Türk parası
b-) Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu
c-) Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller
d-) Özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları
8-) İhaleye Katılacakların Aşağıdaki Belgeleri Yanlarında Hazır Bulundurmaları Gerekmektedir:
a-) İkametgâh veya tebligat adresini gösterir belge,
b-) Geçici teminat belgesi; (Geçici teminat nakit olarak yatırılmak istendiği takdirde Belediyemizin Vakıfbank Çarşı Şubesi TR58 0001 5001 5800 7302 0607 34 İban nolu hesabına yatırılarak dekonta açıklama olarak işin adı, ihale kayıt numarası teminatın türü belirtilecektir.
c-) İhaleye vekâleten giriyorsa noter onaylı vekâletname ile vekaleten ihaleye girenin noter onaylı imza sirküleri
d-) İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanda bulunacaktır.
e-) İhaleye şirket adına giriyorsa evrakların aslı veya Noter tasdikli olmak kaydıyla;
f-) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
g-) Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi
h-) Ticaret Sicil Gazetesi
ı-) Şirket yetkilisine ait imza sirküsü
9-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.
İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR