MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale ile arsa satılacaktır

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 4 adet arsa/konut nitelikli ile  1 adet arsa/Ticari alan nitelikli  taşınmazların ihale ile satılması işi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Mezitli/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.11.2018 14:10
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
01/11/2018 günü saat 12:00 ye kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞI İLANI


Aşağıda nitelikleri belirtilen ve Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 4 adet arsa/konut nitelikli ile 1 adet arsa/Ticari alan nitelikli taşınmazlardan 1,2,3 ve 4 sıra nolu taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre (açık artırma), 5 nolu sıradaki taşınmaz aynı kanunun 35/a bendine göre (kapalı zarf usulü) 01/11/2018 tarihinde Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 01/11/2018 günü saat 12:00 ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN;


Mahallesi Pafta Ada/Parsel İmar durumu Emsal (M²) Muhammen Bedeli G.Teminat Gün Saat
1) Tece Mah. 032C09B2B 376 / 47 Arsa /Konut alanı 1,60 476,33 404.880,50TL 12.147,00TL 01/11/2018 14:10
2) Tece Mah. 032C09B2B 376 / 27 Arsa /Konut alanı 1,60 468,68 398.378,00TL 11.952,00TL 01/11/2018 14:20
3) Mezitli Mah. 30.L.4.B.I 450/11 Arsa /Ticari alanı 2,60 (BA-8) 206,00 618.000,00TL 18.540,00TL 01/11/2018 14:30
4) Kuyuluk Mah. 16.F.3 147/13 Arsa /Konut alanı 0,60 1.431,00 858.600,00TL 25.758,00TL 01/11/2018 14:40
5) Kuyuluk Mah. 15.G.I. 658/3 Arsa /Konut alanı 0,30 1720 2.838.000,00TL 85.140,00TL 01/11/2018 14:50

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 1.000,00 TL’ye satın alınabilir.


İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

  1. 1.Nüfus cüzdanı fotokopisi.
  2. İkametgâh belgesi (E- Devlet, muhtar veya nüfus müdürlüğünden)
  3. %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.
  4. İhale şartnamesinin satın aldığına dair makbuz.
  5. Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
  6. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri.
  7. Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)
  8. Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü.
  9. 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
  10. 3 nolu ihale için teklif mektubu (ihale şartnamesinde belirtilen şekilde doldurulacaktır.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR