SÖKE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık zeytinlik (çoklu satış)

SÖKE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00863064
Şehir : Aydın / Söke
Semt-Mahalle : KİSİR MAH. / SÖKE
Yayınlandığı Gazeteler

SÖKE EKSPRES 17.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/300 ESAS
Muhammen Bedeli
:
144019 TL
Birinci Satış Günü
:
28.11.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
28.12.2018 10:00
Satış Yeri
:
Söke Adliyesi Satış Odası (Zemin Kat) - Çeltikçi Mahallesi Bayındır Cad. Söke/ AYDIN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SÖKE
İCRA DAİRESİ
2018/300 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Aydın ili,Söke ilçesi,Kisir Mahallesi,Helvacılar Mevkii,84 parsel,312.410,00 m2 yüzölçümlü,zeytinlik vasfında taşınmazın 65/564 hissesidir.Zeytinlik vasfında taşınmaz köye oldukça uzak mesafede,ulaşımı traktör ve hayvan yolu ile yapılabilen aynı zamanda hayvan otlatmada kullanılan bir haldedir.Taşınmaz köyün güneye bakan yamacın arka tarafında tepenin en yüksek kısmında olup,üzerinde yer yer boşlukların ,bazı kısımlarında oldukça iri yerli kayalar ve bu kayaların aralarında yer yer makilikler vardır.Toprak yapısı itibariye ,milli-tınlı ,kumlu özellikte,toprak kalınlığı oldukça yüzlek ,organik maddece fakir,su tutma kapasitesi düşük,sulanamayan kıraç arazi olup,içinde 100-120 yaşlarında dekara (dönüme) ortalama 5-6 adet orta verimli zeytin ağaçları bulunmaktadır.
Adresi : Kisir Mah.Helvacılr Mevkii Söke /AYDIN
Yüzölçümü : 312.410,00 m2
Hissesi : 65/564
İmar Durumu : Taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında kalmaktadır.Ayrıca 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında büyük bir kısmı Orman Alanı,kısmen Tarım Arazisi ,kısmen Çayır-Mera Alanı ve tamamı Önemli Doğa Alanı tanımlı alanlarda kalmaktadır.
Kıymeti : 144.019,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 28/12/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Söke Adliyesi Satış Odası (Zemin Kat) - Çeltikçi Mahallesi Bayındır Cad. Söke/ AYDIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Aydın ili,Söke ilçesi,Sofular Mahallesi,Helvacılar Mevkii,102 Ada,47 parsel,yüzölçümü 52.683,84 m2 ,zeytinlik vasfında taşınmazın 2/3 hissesidir.Taşınmaz yerleşim yerine uzak (yaklaşık olarak 4 km)mesafede,etrafı taş duvarla çevrili,içerisinde bazı yerlerde oldukça iri kayalar ile bir kısmında boş alanlar vardır.Parsele ulaşım sadece traktör ile sağlanabilmektedir.Taşınmaz güneye cepheli,tamamına yakın kısmı meyilli arazi olup (%10-45 eğimde olan)üzerinde zamanında kendiliğinden çıkan delicelerin aşılanması sureti ile ıslah edilmiş ve zaman zaman gençleştirme budaması yapılmış 80-100 yaşlarında ,dekarda ortalama 10 civarında orta verimli ve bakımlı ağaçlar mevcuttur.Taşınmaz,meyilli,erozyona açık 5.sınıf bir tarım arazisidir.Toprak yapısı itibari ile oldukça yüzlekbir yapıda (10-30 cm derinliğinde ),toprak milli-tınlı ve organik maddece zayıf olup,su tutma kapasitesi çok düşük,erozyona açık,sulama imkanı olmayan kıraç bir arazidir.
Adresi : Sofular Mah.Helvacılar Mevkii Söke/AYDIN
Yüzölçümü : 52.683,84 m2
Hissesi : 2/3
İmar Durumu : Taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında olup,1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman Alanı ve Önemli Doğa Alanı tanımlı alanlarda kalmaktadır.
Kıymeti : 140.490,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 28/11/2018 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 28/12/2018 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Söke Adliyesi Satış Odası (Zemin Kat) - Çeltikçi Mahallesi Bayındır Cad. Söke/ AYDIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu Aydın ili,Söke ilçesi,Sofular Mah.Helvacılar Mevkii,102 ada,79 parsel,6.143,37 m2,zeytinlik vasfında taşınmazın tam hissesidir.Zeytinlik yerleşim yerine uzak (yaklaşık olarak 3,5 km )mesafede ,etrafı taş duvarla çevrili,içerisinde bazı yerlerde oldukça iri kayalar ile bir kısmının boş alanların olduğu parsele ulaşım sadece traktör ile sağlanabilmektedir.Satış konusu taşınmaz güneye cepheli,tamamına yakın kısmı meyilli arazi olup ,(%10-45 eğimde olan)üzerinde zamanında kendiliğinden çıkan delicelerin aşılanması sureti ile ıslah edilmiş ve zaman zaman gençleştirme budaması yapılmış 80-100 yaşlarında ,dekarda ortalama 10 civarında orta verimli ve bakımlı ağaçlar mevcuttur.Parsel meyilli,erozyona açık5.sınıf tarım arazisidir.Toprak yapısı itibari ile oldukça yüzlek bir yapıda (10-30 cm derinliğinde),toprak milli-tınlı ve organik maddece zayıf olup,su tutma kapasitesi çok düşük,erozyona açık,sulama imkanı olmayan kıraç bir arazidir.
Adresi : Sofular Mah.Helvacılar Mevkii Söke/AYDIN
Yüzölçümü : 6.143,37 m2
Hissesi : Tam
İmar Durumu : Taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında olup ,1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman Alanı ve Önemli Doğa Alanı tanımlı alanlarda kalmaktadır.
Kıymeti : 24.573,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 28/11/2018 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 28/12/2018 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Söke Adliyesi Satış Odası (Zemin Kat) - Çeltikçi Mahallesi Bayındır Cad. Söke/ AYDIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Dosyadaki ilgililere gönderilen tebligatların bila tebliğ dönmesi durumunda İİK md 127 gereğince gazete ilanı tebliğ yerine geçecektir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/300 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/09/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR