GEMLİK İCRA DAİRESİ

İcradan satılık zeytin bahçesi (çoklu satış)

GEMLİK İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872475
Şehir : Yalova / Armutlu
Semt-Mahalle : KARŞIYAKA MAH. / ARMUTLU
: 2774
Gabari : 11.50
Tapu Durumu : Müstakil Parsel
Kat Karşılığı : Hayır
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 09.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/192 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
97245 TL
Birinci Satış Günü
:
15.11.2018 09:00
İkinci Satış Günü
:
27.12.2018 09:00
Satış Yeri
:
Gemlik Belediye Başkanlığı-İhale Odası

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GEMLİK
İCRA DAİRESİ
2017/192 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Satışa konu Yalova İli, Armutlu İlçesi, Armutlu Mahallesi, Arapdere mevkii, 7073, 7074, 7075 ve 7077nolu parsellerin beyanlar bölümünde ''Tamamen veya münhasıranbilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelinin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibarı ile rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacakbedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi uyarınca ve 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir.'' şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerinde taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır." şeklinde beyan vardır.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Yalova İli, Armutlu İlçesi, Armutlu Mahallesi, Arapdere mevkii, 7073 nolu parselde, 2.774,86 m2 büyüklüğünde, ana taşınmaz niteliği "zeytinlik" olan taşınmazdır. Taşınmazın halihazırda % 5-8 eğimli, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum mevcut değildir.Taşınmazkumlu-tınlı orta derin bünyeli toprak profiline sahip tuzluluk, alkalilik ve drenaj bozukluğu gibi verime olumsuz etki eden problemleri bulunmayan bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmazın bir kısmının boş, bir kısmında ise 25-30 yaşlarında düzenli olarak dikilmiş yaklaşık 40 adet Gemlik tipi zeytin ağacı bulunan zeytinliktir. Taşınmaz konum olarak merkez yerleşik alanı sınırları dışında kalmakta olup, şehir merkezine 1200 metre mesafededir. Taşınmazın içinde herhangi bir sulama kaynağıolmadığı bu sebeple kuru tarım vasfında olduğu düşünülmektedir. Taşınmazın etrafında da zeytin ağaçları olduğu, etrafı tel örgü ile çevrili olduğu görülmüştür. Taşınmazın Kadastro yoluna sınır olmayıp ulaşım problemi bulunmamakta, en yakındaki kadastro yoluna uzaklığı 150 metre civarındadır. Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağındadır. Yıllık ortalama yağış 714 mm, ortalama sıcaklık 14°C dir.
Yüzölçümü : 2.774,86 m2
İmar Durumu : Armutlu Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 01.02.2017tarih ve 33846934-310.05.02-115/412 sayılı ‘’İmar Durumu'' konulu yazısında belirtildiği üzere; bu parsel, Kadastro parselidir. İnşaat izni yoktur.
Kıymeti : 97.245,80 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 15/11/2018 günü 09:00 - 09:10 arası
2. Satış Günü : 27/12/2018 günü 09:00 - 09:10 arası
Satış Yeri : Gemlik Belediye Başkanlığı-İhale Odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Yalova İli, Armutlu İlçesi, Armutlu Mahallesi, Arapdere mevkii, 7074 nolu parselde, 10.116,54 m2 büyüklüğünde, ana taşınmaz niteliği "zeytinlik" olan taşınmazdır. Taşınmazın halihazırda% 10-15 eğimli, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum mevcut değildir. Taşınmazkumlu-tınlı orta derin bünyeli toprak profiline sahip tuzluluk, alkalilik ve drenaj bozukluğu gibi verime olumsuz etki eden problemleri bulunmayan bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmazın içinde 25-30 yaşlarında düzenli olarak dikilmiş yaklaşık 260 adet Gemlik tipi zeytin ağacı bulunanzeytinliktir. Taşınmaz konum olarak merkez yerleşik alanı sınırları dışında kalmakta olup, şehir merkezine 1200 metre mesafededir. Taşınmazın içinde yapı bulunduğu,su kaynağına rastlanmadığı bu sebeple kuru tarım vasfında olduğu düşünülmektedir. Taşınmazın kuzeyinde çalılık ve çam ağaçları kaplı, diğer kısımlarında kadastro parselleri ve zeytin ağaçları olduğu, etrafı tel örgü ile çevrili olduğu görülmüştür. Taşınmazın Kadastro yoluna sınır olmayıp ulaşım problemi bulunmamakta, en yakındaki kadastro yoluna uzaklığı 50 metre civarındadır. Taşınmaz Güney Marmara Ilıman iklim kuşağındadır. Yıllık ortalama yağış 714 mm, ortalama sıcaklık 14°C dir.
Yüzölçümü : 10.116,54 m2
İmar Durumu : Armutlu Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 01.02.2017tarih ve 33846934-310.05.02-115/412 sayılı ‘’İmar Durumu'' konulu yazısında belirtildiği üzere; bu parsel, Kadastro parselidir. İnşaat izni yoktur.
Kıymeti : 394.496,20 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 15/11/2018 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü : 27/12/2018 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri : Gemlik Belediye Başkanlığı-İhale Odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Yalova İli, Armutlu İlçesi, Armutlu Mahallesi, Arapdere mevkii, 7075 nolu parselde, 4.606,48 m2 büyüklüğünde, ana taşınmaz niteliği "zeytinlik" olan taşınmazdır. Taşınmazın halihazırda% 10-15 eğimli, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum mevcut değildir. Taşınmazkumlu-tınlı orta derin bünyeli toprak profiline sahip tuzluluk, alkalilik ve drenaj bozukluğu gibi verime olumsuz etki eden problemleri bulunmayan bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmazın bir kısmın da yapılar olduğu, bir kısmında ise 25-30 yaşlarında düzenli olarak dikilmiş yaklaşık 165 adet Gemlik tipi zeytin ağacı bulunanzeytinliktir. Taşınmaz konum olarak merkez yerleşik alanı sınırları dışında kalmakta olup, şehir merkezine1200 metre mesafededir. Taşınmazın içinde yapı bulunduğu, su kaynağına rastlanmadığı bu sebeple kuru tarım vasfında olduğu düşünülmektedir. Taşınmazın kuzeyinde çalılık ve çam ağaçları kaplı, diğer kısımlarında kadastro parselleri ve zeytin ağaçları olduğu, etrafı tel örgü ile çevrili olduğu görülmüştür. Taşınmazın Kadastro yoluna sınır olmayıp ulaşım problemi bulunmamakta, en yakındaki kadastro yoluna uzaklığı 80 metre civarındadır. Taşınmaz Güney Marmara Ilıman iklim kuşağındadır. Yıllık ortalama yağış 714 mm,ortalama sıcaklık 14°C dir.
Yüzölçümü : 4.606,48 m2
İmar Durumu :Armutlu Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 01.02.2017tarih ve 33846934-310.05.02-115/412 sayılı ‘’İmar Durumu'' konulu yazısında belirtildiği üzere; bu parsel, Kadastro parselidir. İnşaat izni yoktur.
Kıymeti : 238.712,40 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 15/11/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 27/12/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Gemlik Belediye Başkanlığı-İhale Odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Yalova İli, Armutlu İlçesi, Armutlu Mahallesi, Arapdere mevkii, 7077 nolu parselde, 380,00 m2 büyüklüğünde, ana taşınmaz niteliği "zeytinlik" olan taşınmazdır. Taşınmazın halihazırda % 2-5 eğimli, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum mevcut değildir. Taşınmazkumlu-tınlı orta derin bünyeli toprak profiline sahip tuzluluk, alkalilik ve drenaj bozukluğu gibi verime olumsuz etki eden problemleri bulunmayan bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz içinde 25-30 yaşlarında sık ve karışıkolarak dikilmiş yaklaşık 13 adet Gemlik tipi zeytin ağacı bulunan zeytinliktir. Taşınmaz konum olarak merkez yerleşik alanı sınırları dışında kalmakta olup, şehir merkezine 1500 metre mesafededir. Taşınmazın içinde herhangi bir sulama kaynağıolmadığı bu sebeple kuru tarım vasfında olduğu düşünülmektedir. Taşınmazın etrafında da çalılık ve çam ağaçları ile kaplı, batısının boş olduğu görülmüştür. Taşınmazın Kadastro yoluna sınır olmayıp ulaşım problemi bulunmamakta, en yakındaki kadastro yoluna uzaklığı 150 metre civarındadır. Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağındadır. Yıllık ortalama yağış 714 mm, ortalama sıcaklık 14°C dir.
Yüzölçümü : 380,00 m2
İmar Durumu : Armutlu Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 01.02.2017tarih ve 33846934-310.05.02-115/412 sayılı ‘’İmar Durumu'' konulu yazısında belirtildiği üzere; bu parsel, Kadastro parselidir. İnşaat izni yoktur.
Kıymeti : 14.050,00 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 15/11/2018 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 27/12/2018 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Gemlik Belediye Başkanlığı-İhale Odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Yalova İli, Armutlu İlçesi, Armutlu Mahallesi, Tavşantepe Mevkii, 241 Ada, 5 Parselde kayıtlı 399,05 m2 sahalı ana taşınmaz niteliği "arsa" olan taşınmazdır. Taşınmazın çevresinde 150 cm yüksekliğinde kafes teli ile yapılmış çit vardır. Taşınmaz boş arsa konumundadır. Cephe aldığı imar yolu açılmış ve parke taşı ile kaplanmıştır. Komşu parselde imar planına uygun olarak yapılmış dubleks villalar bulunmaktadır. Taşınmaz ilçe merkezine ortalama 2 km batıdadır. Sahile 600 metre mesafededir. Yeni yerleşim bölgesidir. Parseli cephe aldığı imar yolu açılmıştır. Bölgede her türlü kamu hizmetleri bulunmaktadır. Toplu taşıma araçlarına 300 metre mesafededir.
Yüzölçümü : 399,05 m2
İmar Durumu : Dosya içerisinde mevcut imar durumundan; Taşınmazın tamamının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında ayrık nizam 2 katlı TAKS: 0,35, KAKS: 0,70 olan konut inşaatı alanında kaldığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 319.240,00 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 15/11/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 27/12/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Gemlik Belediye Başkanlığı-İhale Odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Yalova İli, Armutlu İlçesi, Armutlu Mahallesi, Tavşantepe Mevkiinde bulunan, 3839 nolu parselde kayıtlı 7.450,00 m2 sahalı tarla niteliğindeki gayrimenkuldür. Tapu kaydında taşınmazın niteliği tarla olarak görülmekte ise de taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında olduğundan arsa vasfını kazanmıştır. Tapuda cins değişikliği yapılmamıştır. Parselin çevresine 150 cm yüksekliğinde kafes teli ile yapılmış çit vardır. Parsel üzerinde tamamı çelik konstrüksiyondan yapılmış kafeterya bulunmaktadır. Kafeteryanınüzeri oluklu sac ile dış duvarları sıvalı tuğladan yapılmıştır. Güney cephede alüminyum doğramadan yapılmış camekan vardır. Zemin seramik ile kaplanmıştır. Ana bina 30,00x17,00=510,00 m2, ana binanın güneyinde veranda olarak yapılmış daha sonra çevresi camekan ile kapatılmış kısım 30,00x9,00=270,00 m2 alanındadır. Yapının 130,00 m2 lik kısmı komşu 3840 nolu parsele taşkın olarak inşa edilmiştir. Taşınmaz ilçe merkezine ortalama 2 km uzaklıktadır. Sahile 600 mt mesafededir. Yeni yerleşim bölgesidir. Parseli cephe aldığı imar yolu açılmıştır. Bölgede her türlü kamu hizmetleri bulunmaktadır. Toplu taşıma araçlarına 300 mt mesafededir. Taşınmazın kaydında "3402 sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir." şeklinde beyan vardır.
Yüzölçümü : 7.450,00 m2
İmar Durumu :Dosya içerisinde mevcut imar durumundan; Taşınmazın tamamının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında ayrık nizam 4 katlı, Turizm + Ticaret alanında kaldığı belirtilmektedir. Henüz imar uygulaması yapılmamıştır. Taşınmaz kadastro parseli konumundadır.
Kıymeti : 4.704.000,00 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 15/11/2018 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 27/12/2018 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : Gemlik Belediye Başkanlığı-İhale Odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/192 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İ.İ.K.'nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.02/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR