ÇATALCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazisi

ÇATALCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00347761
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 30.05.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/135 ESAS
Muhammen Bedeli
:
337,078 TL
Birinci Satış Günü
:
12.07.2016 10:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.ÇATALCA İCRA DAİRESİ

2016/135 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, İzzettin Mah., 154 Ada No, 31 Parsel no, Köy
Civan Mevkii, İzzettin Mahallesi yerleşik alanı dışında kalmaktadır. Kadastral yola cephesi yoktur. Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Batı sınırından dere geçen taşınmazın 138,92 m2 lik kısmında TEDAŞ lehine irtifak hakkı mevcuttur. Tespite konu parsel üzerinde ekonomik öneme sahip herhangi bir ağaç,çit, vs bulunmamaktadır. Dava konusu taşınmazın mevcut durumda kuru tarla vasfında olduğu ve tarımsal amaçlı olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. Etrafındaki şahıs parselleri de benzer karakterde olup, tarla olarak kullanılmaktadırlar. Etrafındaki bazı şahıs parsellerinde yer yer yapılaşmalar mevcuttur.Hafif meyilli bir yüzeye sahip olan taşınmaz, topografik açıdan mekanize! tarıma uygundur. Üzerinde devletçe yapılmış sulama kanalları bulunmamaktadır. Killi- tırılı bünyeli toprak yapısına sahip olan taşınmazın geçirgenliği az, ağır bünyelidir. Toprak yapısı, tarım için yeterli derinliğe sahip olup, verimliliği arttıran organik ve inorganik bitki besin elementlerince de zengindir. Drenaj sorunu vardır. Nadassız her yıl ürün alınabilir.
İmar Durumu : Dosyada mevcut Çatalca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 31/03/2016 tarih ve 2474 sayılı yazılarında; Çatalca İlçesi İzzettin Mahallesi 154 Ada 31 parsel nolu taşınmazın ; 21.07.2014 tasdik tarihli İzzettin Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, Tarımsal Niteliği Korunacak alanda, kısmen de su kaynakları koruma kuşağında kalmakta olduğu ve söz konusu parselinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından imar durumunun tanzim edilemediği belirtilmektedir. Adresi : Çatalca İlçesi, İzzettin Mah., Yüzölçümü : 2.496,88 m2
Kıymeti : 337.078,80 TL KDV Oranı ; %l 8
Kaydındaki Şerhler : Batı sınırından dere geçen taşınmazın 138,92 m2 lik kısmında TEDAŞ lehine irtifak hakkı mevcuttur,
1. Satış Günü : 12/07/2016 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 15/08/2016 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Çatalca Adalet Sarayı Giriş Kat - Çatalca / İstanbul
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10)

\ günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %18 KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve tebligat yapılamayan ilgililere İİK.127 uyarınca gazete ilanı tebliğ yerine sayılacaktır.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/135 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİKm.126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten Önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR