GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsalar (çoklu satış)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00724837
Şehir : Gaziantep / Şehitkamil
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP OLUŞUM 28.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/122621 ESAS
Muhammen Bedeli
:
21755 TL
Birinci Satış Günü
:
21.02.2018 15:00
İkinci Satış Günü
:
20.03.2018 15:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2017/122621 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre; Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Karatarla mahallesi, ada 550, parsel 228'de kayıtlı, cinsi tapu kayıtlarında arsa olarak belirtilen parselin tamamı 816,48 m2olup, kurulan kat irtfakına göre 639/81366 arsa paylı bodrum katta 15 bağımsız bölüm nolu dükkandır. Dükkanın bulunduğu Birlik Triko çarşısı Karatarla mahallesinde bulunmakta olup, bu taşınmaz gaziler caddesinin yaklaşık 120m mesafede ve kuzeyindedir. Dükkan Birlik Triko çarşısının doğu cephedeki Seferoğlu sokak no:7 'de girilmekte olup, bodrum kata inildiğinde soldaki ilk dükkandır. Dükkanın inşaat alanı 15,00 m2?dir. Dükkan şu anda boş olarak durmaktadır.Dükkanın zemin tabam dökme mozayik olup, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Ön giriş cephesinde alüminyum doğramadan camekan yapılmıştır.Dükkanın olduğu bina yaklaşık 40-45 yıllık olup, yıpranması % 45 olarak düşülecektir. Elektriği mevcuttur.Taşınmaz Belediye ve imar sınırlan dahilinde olup, çevresi tamamen yapılaşmıştır. Her türlü Belediye ve sosyal hizmetlerden tam olarak yararlanmaktadır. Ulaşım durumu son derece müsaittir. Dükkan Birlik Triko çarşısının bodrum katında olup,Seferoğlu sokakta bulunmaktadır. Gaziler caddesinin yaklaşık 120 m kuzeyindedir. Turistik Gaziantep çarşısının yaklaşık 250m güney doğusunda bulunmaktadır. Bu bölgede oteller, bankalar, pasajlar, ticari işyerleri, çok sayıda mağaza olup, ticari açıdan yüksek potansiyele sahip bir yerde bulunmaktadır.
Adresi : Karatarla Mahallesi, Seferoğlu Sokak, No:7, Birlik Triko Çarşısı: Bodrum Kat, No: 15 Şahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü : 15 m2
Arsa Payı : 639/81366
İmar Durumu : İnşaat tarzı 550 ada, 228 parseldeki taşınmazın imar plamna göre bitişik nizam 2 katlı ticaret yapı adası, bitişik nizam 3 katlı ticaret yapı adası ve yola gelmekte olduğu, nakıs parsel olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 21.755,75 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/02/2018 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 20/03/2018 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre; Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Karatarla mahallesi, ada 550, parsel 228'de kayıtlı, cinsi tapu kayıtlarında arsa olarak belirtilen parselin tamamı 816,48 m2olup, kurulan kat irtfakmagöre 653/81366 arsa paylı bodrum katta 16 bağımsız bölüm nolu dükkandır. Dükkanın bulunduğu Birlik Triko çarşısı Karatarla mahallesinde bulunmakta olup, bu taşınmaz gaziler caddesinin yaklaşık 120m mesafede ve kuzeyindedir. Dükkan Birlik Triko çarşısının doğu cephedeki Seferoğlu sokak no:7 'de girilmekte olup, bodrum kata inildiğinde soldaki ikinci sıradaki dükkandır. Dükkanın inşaat alam 15,00 m2?dir. Dükkan şu anda boş olarak durmaktadır.Dükkanın zemin tabanı dökme mozayik olup, duvarlan sıvalı ve boyalıdır. Ön giriş cephesinde alüminyum doğramadan camekan yapılmıştır.Dükkanın olduğu bina yaklaşık 40-45 yıllık olup, yıpranması % 45 olarak düşülecektir. Elektriği mevcuttur. Taşınmaz Belediye ve imar sınırları dahilinde olup, çevresi tamamen yapılaşmıştır. Her türlü Belediye ve sosyal hizmetlerden tam olarak yararlanmaktadır. Ulaşım durumu son derece müsaittir. Dükkan Birlik Triko çarşısının bodrum katında olup,Seferoğlu sokakta bulunmaktadır. Gaziler caddesinin yaklaşık 120 m kuzeyindedir. Turistik Gaziantep çarşısının yaklaşık 250m güney doğusunda bulunmaktadır. Bu bölgede oteller, bankalar, pasajlar, ticari işyerleri, çok sayıda mağaza olup, ticari açıdan yüksek potansiyele sahip bir yerde bulunmaktadır.
Adresi : Karatarla Mahallesi, Seferoğlu Sokak, No:7, Birlik Triko Çarşısı: Bodrum KatNo: 16 Şahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü : 15 m2
Arsa Payı : 653/81366
İmar Durumu : İnşaat tarzı 550 ada, 228 parseldeki taşınmazın imar plamna göre bitişik nizam 2 katlı ticaret yapı adası, bitişik nizam 3 katlı ticaret yapı adası ve yola gelmekte olduğu, nakıs parsel olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 22.107,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/02/2018 günü 15:20 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 20/03/2018 günü 15:20 - 15:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/122621 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.20/12/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR