İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa hissesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00687399
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 27.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/2282 ESAS
Muhammen Bedeli
:
176971 TL
Birinci Satış Günü
:
22.01.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
22.02.2018 11:00
Satış Yeri
:
İSTANBULL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/2282 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Tap Kaydı :Kağıthane Tapu Müdürlüğünün 30.09.2017 tarih ve 18540 sayılı yazısında : İstanbul İli , Kağıthane İlçesi , Merkez Mh, Sanayii mevkii , 5246 ada , 13 parsel sayılı145,15m2 miktarlıARSA vasıflı taşınmazda 171249/1451500 hissesi.

Özellikleri :İstanbul İli , Kağıthane İlçesi , Şirintepe Mh, Bozdağ Sokağın Biray Sokak ile birleştiği köşede 11 kapı noda yer alan 5246 ada , 13 sayılı parselde mahallen yapılan incelemede :145,15m2 alanlı taşınmazın tapuda arsa vasfında gözükmekte ise de halen üzerinde kargir binasının yer aldığı görülmüştür. Parsel üzerine oturan betonarme bina, bodrum kat + zemin kat + 3 normal kattan oluşmaktadır. Dış cephe duvarları tarak sıvalı, oturtma çatılıdır. Zemin katında bir adet dükkanı , bodrum katta bir adet işyeri olarak kullanılan bölümü mevcuttur. Binaya sokak üzerinden demir doğramalı cümle kapısı ile girilmekte ve katlar arası ulaşım dökme mozaik basamaklı merdivenle sağlanmaktadır. Binanın normal katlarında ikişer adet dairesi yer almıştır. Bu dairelerin bir kısmı Bozdağ caddesine cepheli olurken, diğerleri arka cephede ve Biray sokağına cephelidir. Taşınmazda hissedarları kendi aralarında hisselerine göre bölüşüm yaptıkları ve borçlunun hissesine karşılık 3 normal katta arka cephedeki fiilen 5 kapı nolu daireyi kullandığı anlaşılmıştır.3. Normal kat 5 nolu daire : Halen borçlu kullanımında olan daire hol-Salon- hol üstü açık mutfak - oda- banyo -koridor piyeslerinden oluşmaktadır. îç cephe duvarları sıvalı ve boyalı , salon ve oda zemini laminant parke , ıslak hacimlerde seramik kaplamalıdır. Mutfakta tezgah üstü ve altı dolapları yer almıştır. , pencereleri çift camlı pvc doğramalı olurken pencere önlerinde demir korkulukları mevcuttur. Yaklaşık 55 m2 kullanım alanlı , taşınmazda elektrik , su , doğalgaz ve kalorifer tesisatı mevcuttur.Eski bir yapı olan binanın yasal izni olmadığı bu nedenle kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilemediği öğrenilmiştir.Taşınmaz yoğun iskan alanında yer almaktadır. Çarşıya ve caddeye yakın mesafelidir. Yöre kamu hizmetlerinden yararlanırken ana cadde üzerinden toplu ulaşım imkanları çok müsaittir.

İmar Durumu :Kağıthane Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.02.2017 tarih ve 2110559 sayılı yazısında :Kağıthane İlçesi , Şirintepe Mh. , 5246 ada , 13 parsel sayılı yerin , 31.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kağıthane 3. Etap Uygulama İmar Planında BL-4 ( blok nizam 4 kat) lejantlı KONUT alanında kaldığı, kısmen yola terki bulunduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 176.971,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Muhtelif haciz şerhleri mevcut olup tapu kaydı gibidir.

1. Satış Günü : 22/01/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 22/02/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : İSTANBULL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU -

-------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2282 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/10/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR