ANTALYA 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa (hisseli satış)

ANTALYA 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875731
Şehir : Antalya / Kepez
Semt-Mahalle : KARŞIYAKA MAH. / VARSAK
: 17
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 13.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/6296 Esas
Muhammen Bedeli
:
34000 TL
Birinci Satış Günü
:
15.11.2018 15:30
İkinci Satış Günü
:
13.12.2018 15:30
Satış Yeri
:
ANTALYA ADLİYESİ KORİDORU ANTALYA 8.İCRA DAİRESİ ÖNÜ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA
8. İCRA DAİRESİ

2017/6296 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Tapu Kaydı :Antalya ili Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesinde kain 5450 ada , 3 parsel sayılı , 742 m2 yüzölçümlü , Ana taşınmaz niteliği arsa olan taşınmazdakiHisse pay/payda:17/742 (borçlu Baba adı:Bekir olan Eif Gözükır'a ait 28.07.2016 tarih ve 32074 yevmiyeli satış ile iktisap etmiş olduğu hissenin ) olan 17 m2 hissesi.
Bilirkişi raporu uyarınca ;
Adresi:Karşıyaka Mahallesi 3910. Sokak ile 3931. Sokağın keşiştiği noktada Kepez/ANTALYA
İmar Durumu: Kepez BelediyeBaşkanlığıKentsel Tasarı Müdürlüğündenöğrenildiği üzere: Antalya İli Kepez İlçesi KarşıyakaMahallesi 5450 ada 3 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam kat adedi3 E: 0,75 olanKonut alanıdır
Özellikleri: Taşınmazın bulunduğu mevkii Kepez BelediyesiKarşıyaka Mahallesi sınırları içindedir. Bölgede tüm altyapı ve belediye hizmetleri mevcut olup, ulaşım çok kolaydır. Alışveriş merkezlerine, okula camiye yakındır.Çevresinde yapılaşma büyük oranda tamamlanmış vaziyettedir. Arsa niteliğinde olup üzerinde herhangi bir inşai, zirai muhdesat bulunmamaktadır.Sözkonusu taşınmazın Kuzey ve doğu tarafındanyol geçmektedir.
Taşınmazın geniş evsafı dosyasındadır.
Kıymeti : 34.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır.
1. Satış Günü : 15/11/2018 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 13/12/2018 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : ANTALYA ADLİYESİ KORİDORU ANTALYA 8.İCRA DAİRESİ ÖNÜ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK' nin 127. Maddesi uyarınca iş bu satış ilanı ilgililere ,taşınmazın tapudaki maliki Elif GÖZÜKIR( Baba adı:Bekir )'ailanen tebligat yerine kaim olacaktır.
6-Alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinden sıra cetveli yapılmadan ipotek alacaklısına ödeme yapılacağından alakadarların satışı takip ederek İİK' nin 142.maddesine göre itirazları olanların bu hakkını7 gün içerisinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri (İİK.83-100-142-151.md.göre) tebliğ olunur.
7-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 08/10/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR