ANTALYA 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa (Hisseli satış)

ANTALYA 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00834296
Şehir : Antalya / Kepez
Semt-Mahalle : KAZIM KARABEKİR MAH. / ERENKÖY
: 270
Yayınlandığı Gazeteler

VATAN 09.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/4091 ESAS
Muhammen Bedeli
:
156788 TL
Birinci Satış Günü
:
05.09.2018 14:30
İkinci Satış Günü
:
26.10.2018 14:30
Satış Yeri
:
Antalya Adalet Sarayı Hukuk Bloku Zemin Kat 7.İcra müdürlüğü Kalemi önünde( Koridorda) Merkez/ANTALYA -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA
7. İCRA DAİRESİ

2016/4091 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın Özellikleri :,
Tapu Kaydı : Antalya ili Kepez İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi Şahin Tepesi Mevkii 25801 Ada 7 Parsel arsa niteliğindeki 302,00 m2 alanlı taşınmazınborçluya ait 135/151 hisseli taşınmazı satılıktır.Hisseye tekabül eden 270m2
Ana Taşınmazın özelikleri :Satışa konu arsa üzerinde tek katlı, yığma kargir yapı tarzında inşa edilmiş olup, üzeri eternit kaplıdır. Giriş kapısı ve pencereleri ahşap doğramadır.Elektrik ve su tesisatlıdır.Tek katlı evin yaklaşık 25 - 30 yıllık olduğu anlaşıldı.Satışa konu parsel imar planı içinde olduğundan arsa vasfındadır. Topoğrafik yapısı düzgündür. Doğusunda su deposu vardır. Güneyinde Tezler Camii vardır. Bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir. Ulaşımı kolaydır. Taşınmazın yüzölçümü 302 m2 olup 135/151 hissesine 270m2 yer isabet etmektedir. Tek katlı evin taban alanının 100m2 olduğu belirlendi.
Borçlunun135/151 hisesinetekabül eden arsa değeri :151.000,00 TL
Parsel üzerinde yer alan borçluya ait evin değeri :21.788,00 TL
Toplam :156.788,00 TL
İmar durumu :Dosya İçinde Bulunan Antalya Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 22.03.2017 Tarih ve 1375 / E.8141 sayılı cevabi yazısının ekinde gönderilen imar çapına göre ; Antalya İli, Kepez İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 25801 Ada, 7 nolu parsel, Ayrık Nizam, Kat Adedi 2 Saçak Seviyesi Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hükümleri Kullanılır. Yol ve Komşu Mesafesi 5.00 / 3.00 / 3.00mt dir.
Adresi : Kazım Karabekir Mahallesi, 6314.Sokak, No : 5 Kepez/ANTALYA
Yüzölçümü :270 m2 (Borçluya aitsatışı konu 135/151 hisseye takebül eden)
Kıymeti : 156.788,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Maliye Hazinesinin ipotek şerhi ve muhtelip hacizleri veKrokisinde A harfi ile gösterilen32 m2 lik kısım 1995 yılından beri Hüseyin oğlu Halil Bayar'ın kulanımda olup üzerideki binanın kesindesine ait olduğu, B harfi gösterilen270 m2 lik kısmın 1997 yılından beri Cafer oğlu Serkan Şahinkulanımda olup üzerindeki bina kendisine aittir.
1. Satış Günü : 05/09/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 26/10/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Antalya Adalet Sarayı Hukuk Bloku Zemin Kat 7.İcra müdürlüğü Kalemi önünde( Koridorda) Merkez/ANTALYA -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
6 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/4091 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/07/2018
(İİK m.126)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR