SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa (çoklu satış)

SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00818415
Şehir : Samsun / Canik
Semt-Mahalle : DEVGERİŞ MAH. / CANİK
: 959
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

HABERDE DENGE 08.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/88002 ESAS
Muhammen Bedeli
:
143979 TL
Birinci Satış Günü
:
12.09.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
11.10.2018 10:00
Satış Yeri
:
SAMSUN ESKİ ADLİYE BİNASI 9.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ BİRİMİ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SAMSUN
9. İCRA DAİRESİ

2017/88002 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Canik İlçe, 10798 Ada, 1 Parsel, DEVGERİŞ Mahalle/Köy, Samsun İli, Canik İlçesi, Devgeriş Mahallesi tapuda 10798 Ada 1 nolu parsel; İmar planı incelendiğinde; mevcut durumda parselin büyük kısmı 10, 15 ve 25 m lik imar yollarında kalmaktadır. İmar uygulaması ile DOP kesildiği anlaşılan parselde, sonrasında imar plan değişikliği yapıldığı ancak söz konusu imar planına uygun parselasyon yapılmadığı anlaşılmaktadır. Mevcut durumda yapılaşma imkanı bulunmamakta olduğu değerlendirilmiştir.3194 sayılı kanunun 18.maddesinin 6.bendi uyarınca herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz. Ancak, bu hüküm o parselde imar planı ile yeniden bir düzenleme yapılmasına mani teşkil etmez.İmar revizyonu sırasında DOP adı altında ikinci bir kesinti yapılması mümkün değildir fakat imar uygulaması sırasında normal şartlarda her ne kadar parselin ilk bulunduğu yere yakın bir konumda parsel dağıtımı yapılması esas olsa da uygulamada farklı bir kısma yada bir başka parsele şuyulandırma yapılabilmektedir. Açıklanan nedenler, imar uygulamasının ne zaman tamamlanacağı bilinmemesi gibi diğer belirsizlikler taşınmazın değerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Taşınmaz ARSA vasfındadır.Taşınmaz üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır.
Çevresinde bulunan imar yolları açılmamış durumdadır.Mevcut hali ile deniz manzaralıdır.
Yakın çevresinde yapılaşma yok denecek kadar azdır.Topoğrafik olarak %5-10 arası eğimde bir parseldir.Parsel bulunduğu adanın köşe konumunda yer almaktadır.Parsel cephesine kadar ulaşım engebeli ham toprak yol ile sağlanmaktadır.Taşınmazın bulunduğu parsel, mevcut yollardan Samsun-Ordu karayoluna (Atatürk Bulvarına) ve Lovelet AVM'ye 3km, Devgeriş Mahalle merkezine 1.2 km, Özel Medicana Hastanesine 5.5 km, İlkadım İlçe merkezinde yer alan resmi kurumlara (Belediye, Valilik vb.) ortalama 7-8 km uzaklıkta olupuydu fotoğrafında işaretle gösterilen konumdadır.Ulaşım imkanı kısıtlı olup belli bir yürüme mesafesi sonrası minibüsler ile ulaşım sağlanmaktadır. Mevcut durumdabelediye imkanlarından yararlanma durumu kısıtlıdır. Kanalizasyon altyapısı bulunmamaktadır.
Adresi : Canik / SAMSUN
Yüzölçümü : 959,86 m2
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Konut Alanı E=1.30 yere ve imar yoluna isabet etmekte olup, imar uygulamasına tabi yerdir.
Kıymeti : 143.979,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 12/09/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 11/10/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : SAMSUN ESKİ ADLİYE BİNASI 9.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ BİRİMİ MEZAT SALONU
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Canik İlçe, 10799 Ada, 3 Parsel, DEVGERİŞ Mahalle/Köy, İmar planı incelendiğinde; mevcut durumda parselin bir kısmı 25 m lik imar yolunda kalmaktadır. İmar uygulaması ile DOP kesildiği anlaşılan parselde, sonrasında imar plan değişikliği yapıldığı ancak söz konusu imar planına uygun parselasyon yapılmadığı anlaşılmaktadır. Mevcut durumda yapılaşma imkanı bulunmamakta olduğu değerlendirilmiştir.3194 sayılı kanunun 18.maddesinin 6.bendi uyarınca herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz. Ancak, bu hüküm o parselde imar planı ile yeniden bir düzenleme yapılmasına mani teşkil etmez.
İmar revizyonu sırasında DOP adı altında ikinci bir kesinti yapılması mümkün değildir fakat imar uygulaması sırasında normal şartlarda her ne kadar parselin ilk bulunduğu yere yakın bir konumda parsel dağıtımı yapılması esas olsa da uygulamada farklı bir kısma yada bir başka parsele şuyulandırma yapılabilmektedir. Açıklanan nedenler, imar uygulamasının ne zaman tamamlanacağı bilinmemesi gibi diğer belirsizlikler taşınmazın değerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Taşınmaz ARSA vasfındadır.Taşınmaz üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır.
Çevresinde bulunan imar yolları açılmamış durumdadır.Mevcut hali ile deniz manzaralıdır.
Yakın çevresinde yapılaşma yok denecek kadar azdır.Topoğrafik olarak %4-8 arası eğimde bir parseldir.Parsel bulunduğu adanın, ara parsel konumunda yer almaktadır.Parsel cephesine kadar ulaşım engebeli ham toprak yol ile sağlanmaktadır.Taşınmazın bulunduğu parsel, mevcut yollardan Samsun-Ordu karayoluna (Atatürk Bulvarına) ve Lovelet AVM'ye 3km, Devgeriş Mahalle merkezine 1.2 km, Özel Medicana Hastanesine 5.5 km, İlkadım İlçe merkezinde yer alan resmi kurumlara (Belediye, Valilik vb.) ortalama 7-8 km uzaklıkta olupuydu fotoğrafında işaretle gösterilen konumdadır.Ulaşım imkanı kısıtlı olup belli bir yürüme mesafesi sonrası minibüsler ile ulaşım sağlanmaktadır. Mevcut durumdabelediye imkanlarından yararlanma durumu kısıtlıdır. Kanalizasyon altyapısı bulunmamaktadır.
Adresi : Canik / SAMSUN
Yüzölçümü : 854,95 m2
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Konut Alanı E=1.30 yere ve imar yoluna isabet etmekte olup, imar uygulamasına tabi yerdir.
Kıymeti : 128.242,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydıdaki gibidir
1. Satış Günü : 12/09/2018 günü 10:25 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 11/10/2018 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri : SAMSUN ESKİ ADLİYE BİNASI 9.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ BİRİMİ MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/88002 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/06/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR