İSTANBUL 6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık arsa

İSTANBUL 6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889964
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/38 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
92690000 TL
Birinci Satış Günü
:
20.02.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
18.03.2019 14:00
Satış Yeri
:
İstanbul 6.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu B.2 Blok 3 kat- ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/38 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
ÖZELLİKLERİ: İstanbul İl, Sarıyer İlçe, 845 Ada, 1 Parsel, RUMELİ KAVAĞI MAH. İSKELE CAD. Mahalle/Köy, ALTINKUM PLAJYERİ VE GAZİNOSU Mevkii,
TAPU KAYDI : İstanbul ili, Sarıyer., Rumeli Kavağı Mah., Ada/Parsel : 845/1., Yüzölçüm:9.185,00m2., Ana Taş. Nitelik : Altın kumplaj ve Gazinosu sayılı taşınmaz.Dosya içeriğinde mevcut bilgilerden (Taşınmazın tapu kaydında olmadığı halde)taşınmazın bir kısmının kamulaştırıldığı anlaşılmış buna ilişkin olarak Memurluğumuzca bu husus dahilinde 06/03/2017 Tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı' ndan bilgi istenmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü ' nün 16/03/2017 Tarih 97400625-752.01.01 / [152600050277]- TN:300864-2153-52670 Sayılı yazısında "...... Adı geçen 9.185,00 m2 alanlı taşınmazın 378,41 m2 lik kısmının belediyemiz adına tescili hususunda İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/621. Esas ve 2015/450. Karar sayılı ilam hükmünün kesinleşmiş olduğu ve bu kısmın ifrazıyla ilgili çalışmaların devam ettiği anlaşılmıştır. Bu nedenle ekte sunduğumuz 14.12.2015 tarihli fen bilirkişi krokisinde 1/A ile gösterilen 378,41 m2 lik alanın hukuken maliki kurumumuz olduğundan bu kısmın ifrazı ile kurumumuz adına tescilinin sağlanması gerekmekte olup arta kalan alanlarla ilgili herhangi bir kamulaştırmamız bulunmamaktadır " Denilmiş olmakla Taşınmaz İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/621. Esas ve 2015/450. Karar sayılı ilam hükmüne bağlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilgili biriminin yukarıda alıntılanan Kamulaştırmaya ilişkin tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir. Muhtemel ihale katılımcıları vealıcısı bu durumu bilir, buna ilişkin hertürlü bilgiye sahip ve taşınmazı bu hak ve yükümlülükleri ile birlikte kabul etmiş sayılacaktır.
İMAR DURUMU :Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda ;
Dava dosyası içeriğinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün) 10.10.2012 tarihli ve İBB-191285 sayılı yazısında; İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Rumeli Kavağı Mahallesi, 121 pafta, 845 ada, 1 parsel sayılı yer; 22.07.1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planının 13.06.2011 onanlı saysallaştırılmış ve güncelleştirilmiş paftalarında; Sahil Şeridinde ‘Plaj Tesisleri ve Yol Alanına’ ayrılmıştır. Ancak planda parselin bir kısmının kıyı kenar çizgisi belirlenmiş olup, Kıyı yasası çerçevesinde öncelikle diğer kısmının da kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi gerekmektedir. Parselin bir kısmı da kıyı kenar çizgisi dışında kalmaktadır.
Plaj Tesisleri Alanında;
TAKS %5, Hmax=4.50m. olmak şartıyla hazırlanacak avan projesi Büyükşehir Belediye Başkanlığın’ca tetkik edilmek üzere kabinler ve gerekli tesisler yapılabilir.. Otopark dikkate alınacaktır. Mevcut ağaçlar aynen muhafaza edilecektir.
Ayrıca; 22.07.1983 onanlı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Notları Genel Hükümler 8. Maddesinde 1/1000 ölçekli İmar Planına göre uygulama yapılacaktır. Denilmektedir. Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacaktır. " Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
ANA GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ:
Dava konusu gayrimenkul İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Rumeli Kavağı Mahallesi, İskele Caddesi üzerinde, dış kapı numarası 10 olan (tapuda 121 pafta, 845 ada, 1 parsel sayılı) ve parsel yüzölçümü 9.185,00M2, Ana Taşınmaz Nitelik Hanesinde; Altınkum Plajı ve Gazinosu olarak kayıtlı bulanan taşınmazdır. Dava konusu olan parsel üzerinde bulunan tesis Altınkum Plajı Tesisleri adı altında faaliyet göstermektedir. Soyunma odaları,idari bölüm, sağlık tesisi, çalışan lojmanları, lokanta, çay bahçesi, cafe gibi mahallerden oluşmaktadır.Parselin üzerinde 85,00M2 oturma alanlı zemin katı kapalı plaj soyıunma kabin yerleri ve üst katı ise pergola şeklinde dizayn edilmiş üzeri branda ve tente ile kapatılmış olan, suyu, elektriği bulunan tesis konumundadır. Tesis İskele caddesi üzerinde denize sıfır olarak boğaza parallel şekilde betonarme şeklinde yapılmış bulunan ve bu bina plaj kotundaki 2. Bodrum katında lokanta yer almaktadır. Cadde kotundan girilen zemin katında ise ondüllin malzeme ile kapatılmış 20,00M2 alanlıilave olduğu anlaşılmıştır. Parselin kumsal kotunda 120,00M2 alanlı, plaj için hizmet üreten tek katlı bir yaı mevcuttur. Parsel üzerinde bulunan kapalı tesislerin kapalı alanları yaklaşık olarak 1.400,00M2’dır.
Taşınmaz belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Toplu ulaşım araçlarından yararlanma imkanına haiz bulunmaktadır. Denize sıfır noktadadır. Dava konusu olan parselin rapor ekinde sunulan çap belgesinde (A) harfi ile belirtilen kısmının kamulaştırıldığı anlaşılmıştır. " Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporu ve kıymet takdirine itiraz davası sonucu İstanbul 6.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/56 esas2018/538 karar sayılı Kıymet Takdirine itiraz davasısonucu verilen gerekçelikararına göre taşınmazın değeri 92.690.000,00 TL' sı (DOKSANİKİ MİLYON ALTIYÜZ DOKSANBİNTL.) olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 18 dir.
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 20/02/2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 14,00.’ dan - 14,10’ e kadar, İstanbul 6.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu B.2 Blok 3 kat- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 18/03/2019 PAZARTESİ GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 18/03/2019 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032561) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/38 SATIŞ Dosya numarasının Belirtilerek memurluğumuzun internet emanet hesap numarası TR020001500158007306590478nolu hesabımıza yatırılması gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.05/11/2018
(İc.İf.K.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR