KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa

KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874803
Şehir : İstanbul / Avcılar
Semt-Mahalle : AMBARLI MAH. / AMBARLI
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1810 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
88260 TL
Birinci Satış Günü
:
05.12.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
21.01.2019 11:00
Satış Yeri
:
Tevfikbey mah.Halkalı cad Küçükçekmece Adliyesi A blok Giriş Kat G-71 İcra Daireleri İhale Odası Sefaköy KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
4. İCRA DAİRESİ
2018/1810 TLMT.
TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZ TAPU KAYDI : İstanbul İli Avcılar İlçesi Avcılar Mah. 15929 Parsel 3. Kat 18 nolu bağımsız bölüm 8/230 arsa paylı mesken niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur
ÖZELLİKLERİ:Satışa konu taşınmaz; Avcılar İlçesi, Ambarlı Mahallesi, Etibank Tesisler Yolu Caddesi ile Tesisler Ambarlı Yolu köşesinde, tapunun15929 parsel numarasında kayıtlı 725,00m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli “Dokuz Katlı Bahçeli Kargir Apartman” vasıflı taşınmazda 8/230 arsa paylı 3.kat (18) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir. Etibank Tesisler Yolu Caddesi ile Tesisler Ambarlı Yolu Caddesi köşesinde yer alan ve tamamı 725,00m2 alana sahip arsa üzerinde bidayette yer alan kat mülkiyetine konu “Dokuz Katlı Bahçeli Kargir Apartman” vasıflı taşınmazın, 1999 Marmara Depremi neticesinde hasar gördüğü, keşif tarihi itibariyle yıkımının yapılmış ve bina enkazının mahalden nakledilmiş olduğu, taşınmazın halihazır durumu itibariyle boş arsa vasfında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle Marmara Denizine hakim manzaraya sahip olup, yakın bölgesinde bulunan yapılar, zeminde yaşanan olumsuzluklar dolayısıyla boşaltılmış ve yıkımı yapılmış durumdadır.
İmar Durumu : Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.06.2018 tarih ve 16765 sayılı imar durum belgesine göre; Avcılar İlçesi, Ambarlı Mahallesi, 41 pafta, 15929 parsel sayılı yerin bulunduğu bölge Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28.06.2005 tarih ve 9865 sayılı yazısı üzerine 7269 sayılı Kanunun 2.maddesince 28.06.2005 tarih ve 2005/9109 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Afete Maruz Bölge” ilan edilmiştir denilmiştir.
Kıymeti : 88.260,87 TL (Satılan taşınmaz tapu kaydına göre satılacak olup fiiliyatta mahal boş arsadır)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir
Beyan : Yönetim Planı 17/10/1979
Beyan : Afete Maruz Bölgede Kalmaktadır 17/08/2005 Yev-9736
Beyan :Özel Güvenlik Bölgesinde Kalmaktadır Tarih 03/11/2010 Sayı :2481
1. Satış Günü : 05/12/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 21/01/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Tevfikbey mah.Halkalı cad Küçükçekmece Adliyesi A blok Giriş Kat G-71 İcra Daireleri İhale Odası Sefaköy KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1810 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR