İZMİR 22. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa

İZMİR 22. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861980
Şehir : İzmir / Balçova
: 331
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/13069 Esas
Muhammen Bedeli
:
46,340 TL
Birinci Satış Günü
:
20.11.2018 14:20
İkinci Satış Günü
:
20.12.2018 14:20
Satış Yeri
:
İzmir Adliyesi Mezat Salonu G Blok 9 nolu müzayede salonu-Bayraklı-İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR
22. İCRA DAİRESİ
2016/13069 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydı: İzmir ili, Balçova ilçesi, Balçova TM, Balçova Mahallesi, Yahya Deresi Mevkiinde kain tapunun cilt 107, sayfa 10507, 152 ada, 52 parselde kayıtlı 331.00 m2 yüzölçümlü arsa vasaflı taşınmazın 1/5 payı (66.20 m2) borçlu lehine kayıtlı taşınmaz.
Taşınmazın Durumu ve İncelemesi:Yukarıda tapu kaydı, imar durumu, belirtilen, ada-parsel bilgisi ile mahalinde çekilen fotoğrafları sunulan taşınmaz; İzmir ili, Balçova ilçesinde, tapu kaydına göre Balçova belediye kayıtlarına göre Fahrettin Altay Mahallesinde 2/5 sokağın devamında, Mehmetçik tepesi (Mehmetçik Anıtı) olarak anılan alanının güney-batısında anıta yakın konumda ve kuzey doğusunda anıt yoluna cepheli ve anıta yakın konumdaki 331.00 m2 alanlı arsadır. Parselin kuzey doğusu ve güney batısı diğer parsellere komşu olup (kadastro çapında görüleceği üzere) güney-doğusunda henüz açılmamıştır imar yoluna cephelidir.
Taşınmazın tapu kaydına tamamında kat karşılığı inşaat hakkı olduğu şerhi düşülmüş ise de Balçova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2017 tarih, 5322 sayılı cevabi yazısında
(a) imar durumunun olmadığı
(b) inşaat ruhsatının olmadığı
(c) yapı kullanma izin belgesinin olmadığı
(d) numarataj krokisinin olmadığı
(e)mimari projesinin bulunmadığı
(f) 01.01.2013 tarihinde sonra verilen tadilat projesinin bulunmadığı bilgilerine yer verilmiştir.
Keşif mahalinde yapılan incelemede; parselin bulunduğu yere 2/5 sokaktan girilerek ulaşılabileceği görülmüş ancak 2/5 sokağın askeri lojmanların arasından geçiyor olması ve girişinin asker ile kontrol ediliyor olması nedeniyle buradan girilmemiş, diğer taraflardan yapılan incelemelerde başka giriş yolu bulunamamış, parselin fotoğrafı öncelikle 2/14 sokaktan daha sonra İzmir çevre yolunda çekilmiştir. Parsel üzerinde yapı ve muhdesat bulunmamakta olup maki türünde bitki örtüsünün bulunduğu, parselin meyilli bir arazi yapısına sahip olduğu, parsele en yakın binanın 68 mt mesafede olup parselin Mehmetçik Anıtına en yakın 32 mt mesafede bulunduğu ve anıtın güney-batısında yer aldığı hususları görülerek tespit edilmiştir.
Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle; Mehmetçik Bulvarına, Molla Gürani Sokağa, İzmir çevre yoluna, direkt ve yürüme mesafesinde yer almıştır. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaza ulaşım kolaydır.
Borçlu Lehine Kayıtlı 1/5 pay değerinin: 46.340,00 TL (kırk altı bin üç yüz kırk)
Adresi :Ada-Parsel numarasına göre bulunmuştur. Fahrettin Altay Bolçova-İZMİR
Yüzölçümü : 331,00 m2
Arsa Payı : Arsa Payı ve borçlu hissesi : 1/5 pay.
İmar Durumu : İzmir ili, Balçova ilçesi, Balçova TM, Balçova Mahallesi, Yahya Deresi Mevkiinde kain tapunun 152 ada, 52 parsel, Balçova Belediye Meclisinin 02/09/2013 tarih ve 63 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Milli Eğitim Mahallesi, Oyak sitesi yanı uygulama imar planı düğişikliği içerisinde yer almakta olup plan değişikliği İzmir Büyükşehir Belediyesinin 15/11/2013 tarih 05.1381 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Balçova ilçesi, 151 ada, 52 parsel yürürlükte olan 1/1000 ölçekli imar planında yeşil alan içerisinde ve 18. madde imar uygulaması yapılacak bölgede kalmaktadır. S1 Plan notu uygulamasında minimum parsel büyüklüğü 4.000 m2, inşaat emsali 2.00, Taks:0.35, Hmak:24.80 mt olarak belirtilmiştir.
Kıymeti : 46.340,00 TL (1/5 borçlu hissesi)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın tamamında Canca İnş.Turz.San.ve Tic.Ltd.Şti. ve Duygu Mühendislik İnş.Turz.Dış Tic.ve San.Ltd.Şti. lehine kat karşılığı inşaat hakkı vardır.
1. Satış Günü : 20/11/2018 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 20/12/2018 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : İzmir Adliyesi Mezat Salonu G Blok 9 nolu müzayede salonu-Bayraklı-İZMİR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/13069 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR