BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00807322
Şehir : İstanbul / Güngören
Semt-Mahalle : AKINCILAR MAH. / AKINCILAR
: 219
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 19.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/344 ESAS
Muhammen Bedeli
:
347940 TL
Birinci Satış Günü
:
25.06.2018 14:50
İkinci Satış Günü
:
25.07.2018 14:50
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY18. İCRA DAİRESİ

2017/344 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İstanbul ili, Güngören İlçesi, Kartaltepe Mevkii, 2851 Parsel, 219,00 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın 9/100 hissesi satışa konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 13/02/2018tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz: İstanbul, Güngören İlçesi, Akıncılar (tapuda Kartaltepe) Mahallesi, Beyatlı Sokakta, tapunun 2851 parsel numarasını teşkil eden ve Beyatlı Sokaktan 65 dış kapı numarası alan 219,00m2 miktarlı kayden: arsa, mahallen kargir binanın 9/100 hissesi niteliğindedir.Beyatlı Sokağa paralel cephesi 12mt, yola dik ortalama derinliği 18,25mt. olan ve tapu kaydında tamamı 219,00m2 miktarlı arsa olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde, kaba inşaatı bitmiş durumda 2 bodrum at+ zemin kat+ 4 normal kat+ çatı katlı, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, katlarında brüt 60,00m2 alanlı ikişer daireli bina olduğu tespit edilmiştir. Keşif tarihi itibari dairelerin tuğla duvarları örülmüş, ince sıvaları ve alçıları yapılmış, beton zeminli, kapı ve pencereleri takılmamış, elektrik ve sıhhi tesisat altyapıları tamamlanmış, binanın dış cephesi tamamlanmamış durumdadır. Tamamı 219,00m2 alana sahip taşınmaz üzerinde yer alan binanın kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 990m2 civarında olup taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış,her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ana artere yakın mesafede, iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. "denilmektedir.

İmar Durumu : Güngören Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünün 08.08.2017 tarih, 40741 sayılı imar durum belgesine göre; Güngören Akıncılar Mahallesi, 17 pafta, 2851 parsel sayılı yer; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında konut alanında kalmakta olup, söz konusu yerde ön bahçe mesafesi 3m. teşekkül istikameti, yan bahçe mesafesi 3m., arka bahçe plan notu, H:13.50öt. (4 kat)irtifada olmak üzere, ikiz nizam yapılaşma şartlarına haizdir denilmiştir.

Kıymeti : 347.940,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 25/06/2018 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 25/07/2018 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/344 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/04/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR