İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00805750
Şehir : İstanbul / Şişli
Semt-Mahalle : ERGENEKON MAH. / PANGALTI
: 592
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/2779 ESAS
Muhammen Bedeli
:
5925000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.06.2018 16:10
İkinci Satış Günü
:
20.07.2018 16:10
Satış Yeri
:
İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/2779 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Şişli ilçesi, Ergenekon mahallesi , Dolapdere caddesinde , tapunun 646 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı ve Dolapdere caddesinden 90-92 dış kapı numarası alan 592,50 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.
Satışa konu taşınmaz; Dolapdere caddesi üzerinde ve bu caddeden 90-92 dış kapı numarası alan, tamamı 592,50 m2 alana sahip arsa mahallinde yapılan tetkikte halihazır durumu itibariyle kademeli satıhlı, yamuk geometik şekilli boş arsa vasfında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın cephe aldığı dolapdere caddesi üzerinde kısmen tek katlı tamirhane amaçlı kullanılan yapılar, kısmen konut, işyeri ve otel olarak kullanılan yapılar mevcuttur.
Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ulaşım imkanları elverişli, civarın talep gören ticaret+ konut alanlarında yer almaktadır.

İmar Durumu :

Şişli belediye başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğü ruhsat ve proje biriminin 08/06/2017 Tarih , 26546 sayılı imar durum belgesine göre ; Şişli, ergenekon mahallesi, 646 ada , 7 parsel sayılı yer; 08/02/2006 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli şişli dolapdere - piyalepaşa bulvarları ve çevresi uygulama imar planında ve 13/09/2013 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli ticaret ve ticaret+ konut alanlarında kat yükseklikleri hakkında tadil planında H1:8 Kat (H=28.50 mt) irtifada, blok nizam, ticaret alanında ve 08/02/2007 tasdik tarihli , 1/1000 ölçekli 1/1000 ölçekli şişli dolapdere - piyalepaşa bulvarları ve çevresi uygulama imar planında ve 15/11/2014 tasdik tarihli , 1/1000 ölçekli konut alanlarında kat yükseklikleri hakkında tadil planında H2:5 kat (H=18.00 mt) irtifada, blok nizam, konut sahasında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 5.925.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.

1. Satış Günü : 21/06/2018 günü 16:10 - 16:20 arası
2. Satış Günü : 20/07/2018 günü 16:10 - 16:20 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2779 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/05/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR