IĞDIR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00745196
Şehir : Iğdır / Merkez
: 1617
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 02.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2014/198 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
177870 TL
Birinci Satış Günü
:
30.03.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
27.04.2018 10:00
Satış Yeri
:
(IĞDIR ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI) IĞDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
IĞDIR
İCRA DAİRESİ
2014/198 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Iğdır İl, Merkez İlçe, İhaleye konu taşınmaz tapu kaydına göre; Iğdır ili Merkez ilçesi Karaağaç Mah.Markova Mevkii 1669 ada, 1 parsel, ana taşınmaz yüz ölçümü 19.664 m² olan ve ana taşınmaz niteliği arsa olan taşınmazın 1617/19664 hisse pay/payda olan (1617 m²) taşınmazdır. Taşınmaz Emek mahallesinde dir.Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta ve taşınmazın jeolojik yönden zemin yapısı düzgündür.Taşınmazın ığdır il merkezinde bulunduğu, belediye meydanına ve hükümen konağına yaklaşık olarak 4500 metre mesafede olduğu, kamu kurum ve kuruluşların hizmetlerinden faydalandığı, fazla yapılaşmaların olmadığı meskun yerleşim alanı olan bir bölgede bulunduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Mevcut bilgiler yukarıya derc edilmiştir.
Yüzölçümü : Bilgiler yukarıya derc edilmiştir.
Arsa Payı : 1617/19664
İmar Durumu : Mevcut bilgiler yukarıya derc edilmiştir.
Kıymeti : 177.870,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 30/03/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 27/04/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : (IĞDIR ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI) IĞDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/198 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İİK.'nun 127.maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıyave taşınmazın Tapu Siciline Kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsabu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde , varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayıcaadres tahkiki yapılmaz, gazetede ve elektronikortamda yapılan Satış İlanı tebligat yerine geçer.
8-İİK.'nun 151,142 mddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK. 'nun 138 maddesicümlesinde ipotek alacaklısınaödenmesi durumunda , alakadarların satışı takip ederek İİK.'nun 142 maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK. 'nun 83,100,142,151, ve M.K. Nun 789,777 maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR