İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa (1/2 hissesi)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00892262
Şehir : İstanbul
: 75
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2013/104 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
290,000 TL
Birinci Satış Günü
:
11.12.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
11.01.2019 14:00
Satış Yeri
:
İSTANBUL ADALET SARAYI B BLOK 1. KAT KAPI NO:B3-136

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2013/104 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mah. Gültepe Mevkii, 6272 Ada, 8 Parsel, 160,00 m2 yüzölçümlü ''ARSA''nitelikli taşınmazın 1/2 hissesi borçlu adına kayıtlıdır.

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Gültepe Mahallesi, Yosun Sokak ile Erguvan Sokak köşesinde konumlu, 6272 ada 8 parsel sayılı 160,00 m2 alana sahip “arsa” nitelikli taşınmaz üzerinde bodrum+zemin+1 normal kat+çatı kattan oluşan bina bulunmaktadır. Bina oldukça bakımsız halde bulunmaktadır. Bina oldukça eğimli bir arazi üzerinde yer almaktadır. Binanın bodrum katındaki daireye bahçe içindeki demir kapıdan giriş yapılmaktadır. Bodrum kattaki mesken 2 oda, mutfak ve banyo hacimlerinden oluşmaktadır. Yaklaşık 50 m2 kullanım alanı bulunmaktadır. Binanın zemin katındaki daireye merdivenli sokak üzerinden demir doğramalı kapıdan girilmektedir. Zemin kattaki mesken 3 oda, mutfak ve banyo hacimlerinden oluşmaktadır. Yaklaşık 75 m2 kullanım alanı bulunmaktadır. Binanın 1. katındaki daireye merdivenli sokak üzerinden farklı merdivenlerden demir doğramalı kapıdan girilmektedir. 1. kattaki mesken 3 oda, mutfak ve banyo hacimlerinden oluşmaktadır. Yaklaşık 75 m2 kullanım alanı bulunmaktadır. Binanın çatı katındaki mesken 3 oda, mutfak ve banyo hacimlerinden oluşmaktadır. Yaklaşık 75 m2 kullanım alanı bulunmaktadır. Binanın toplam kullanım alanı 275 m2 dir. Bina oturumundan geriye kalan alanın bahçe katından kullanılabilen bahçe olarak ayrılmış olduğu görülmüştür. Binada Elektrik ve su bulunmaktadır. Taşınmaz tapu kaydında arsa niteliklidir. Binanın Bodrum katında ve diğer katlarda birer daire bulunmaktadır. Borçlu tarafından 1. kattaki dairenin kullanıldığı bilgisi alınmıştır. Binanın dış cephesi kısmen sıvalı, kısmen de boyalıdır. Binada kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulmamıştır. Taşınmaz tapu kaydında “Arsa” niteliklidir. Tapu kayıtlarında ana gayrimenkul vasfı ile hisseli olarak kayıtlara geçmiş olan yapının kat irtifakı veya kat mülkiyeti gibi bir tesisinin bulunmaması nedeni ile tapu kayıtlarına arsa payına müteakip hisse verilmiştir. Bu nedenle, hisse oranlarında paylaştırılması ya da hissenin hangi ana gayrimenkul üzerinde nereye isabet edeceği gibi bir yaklaşımda söz konusu değildir. Hissedarlar arasında ana gayrimenkul üzerinde bulunan dükkân ve meskenlere ait hisse bazılarında kullanımlarına ilişkin kendi aralarında belirlenmiş bağımsız bölümlere göre paylaşım işlemlerinin yapıldığı düşünülmektedir. Satışa konu borçluya ait hisse bazında hissesinin nereye isabet edeceği yasal olarak bilinemeyeceğinden toplam arsa+bina üzerinde kullanım durumlarına göre, çevresinde emsal değerler araştırılarak değer tespiti yapılmıştır. Binanın bulunduğu bölge Belediye altyapı olanaklarından faydalanmaktadır.
Adresi : Gültepe Mah. Yosun Sokak No:6 Kağıthane/İSTANBUL
İmar Durumu : Kağıthane Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 14.11.2016 tarih ....-5224 sayılı yazısında söz konusu taşınmazın; 21.07.2008 t.t.li 1/1000 ölçekli Kağıthane 6. Etap Uygulama İmar Planında B-4 simgeli (bitişik nizam, 4 kat) konut alanında kalmakta olduğu, kısmen yola terki de bulunduğu belirtilmektedir.
Kıymeti : 290.000,00 TL (1/2 hisse bedeli)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 11/12/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 11/01/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI B BLOK 1. KAT KAPI NO:B3-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamın ıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/104 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR