TEFENNİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 443 m2 tek katlı mesken ve arsa

TEFENNİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00522538
Şehir : Burdur / Tefenni
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 08.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2012/764 Talimat
Muhammen Bedeli
:
90,259 TL
Birinci Satış Günü
:
20.02.2017 10:00
İkinci Satış Günü
:
23.03.2017 10:00
Satış Yeri
:
TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU TEFENNİ/BURDUR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TEFENNİ
İCRA DAİRESİ
2012/764 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, 63 Ada No, 8 Parsel No, KARAMANLI MAH./ ALAGERİŞ MEVKİİ Mahalle/Mevkii, İİK 128. maddesine göre taşınmaz üzerinde mülkiyet değerini azaltan veya artıran mükellefiyetlik yoktur. Bu nedenle taşınmazın değer tespitinde yapı ve arsa değeri göz önüne alınarak hesaplanmıştır.Söz konusu taşınmaz Burdur ili Karamanlı ilçesi Karamanlı Mahallesi Alageriş mevkii 63 ada, 8 nolu parseldir. Söz konusu taşınmaz 443,00 m2 büyüklüğünde olup `Bod. Tek katlı kâgir mesken ve arsası? vasfındadır. Parsel üzerinde taban inşaat alanı 121,28m2 olan bodrum ve zemin kattan oluşan toplam iki katlı yapı bulunmaktadır. Yapı betonarme karkas olarak yapılmıştır. Konut olarak yapılmıştır ve zemin kat konut kullanılmaktadır. Bodrum katın inşası % 40 oranında tamamlanmıştır. İç bölme tuğlaları inşaat mahallinde olmasına rağmen iç duvarlar örülmemiştir. Cam doğramalarında eksiklikler vardır. Bodrum katın karkas kaba yapısı tamamlanmış durumdadır. Binanın giriş kapısı çift kanatlı demir doğramadan yapılmıştır. Binanın dış sıvaları tamdır. Binanın üzeri kiremit çatı ile kaplıdır ve yağmur olukları takılıdır. Çatının üzerinde güneş enerji sistemi mevcuttur. Binanın zemin katının balkonları demir korkulukludur ve boyalıdır. Zemin katı dış pencere ve kapıları plastik doğramadandır. Zemin kat: 4 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır. Bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren tebliğine göre: 3A sınıfı betonarme karkas bir yapıdır. 2016 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkındaki tebliğ açıklanmadığı için 2015 yılı fiyatlarına TÜİK ilave edilerek hesaplanacaktır. Buna göre 3A sınıfı yapının m2 maliyet fiyatı 590,00 tl/m2 + % 6 = 625,40 tl dir. 2.12.1982 gün ve 17886 sayılı resmi gazetede yayınlanan 11-15 yaş arası betonarme karkas yapılarda % 15 yapı yıpranma payı vardır. Binanın bodrum ve zemin katının yapı tamamlanma oranları farklı olduğu için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Buna göre söz konusu yapının:
Bodrum kat yapı değeri: Taban inşaat alanı * 3A sınıfı yapının birim maliyet fiyatı * (1- yapı yıpranma payı)* (Tamamlanma oranı )
Bodrum kat yapı değeri: 121,28 m2 * 625,40 tl/m2 * ( 1- 0.15 ) * 0,40 = 25.788,50 tl dir.
Zemin kat yapı değeri: Taban inşaat alanı * 3A sınıfı yapının birim maliyet fiyatı * (1- yapı yıpranma payı)
Zemin kat yapı değeri: 121,28 m2 * 625,40 tl/m2 * ( 1- 0.15 ) = 64.471,25 tl dir
PARSEL ÜZERİNDEKİ TOPLAM YAPI DEĞERİ:

Bodrum kat yapı değeri = 25.788,50 tl
Zemin kat yapı değeri = 64.471,25 tl
TOPLAM YAPI DEĞERİ = 90.259,75 TL DİR.
Taşınmaz üzerinde bulunan ekonomik değere haiz ağaçların kıymetlerini gösterir tablo aşağıda verilmiştir.


Ağaç Değeri
Ağacın Nevi Yaşı Adedi( A ) Ortalama Birim Fiyatı ( B ) Toplam Değeri ( AXB )

Asma 11-15 1 85,95 85,95

Trabzon Hurması 11-15 1 170,48 170,48

Ceviz 11-15 1 429,92 429,92
Ceviz 0-5 2 42,97 42,97
Muşmula 6-10 1 110,31 110,31
Ayva 6-10 3 101,71 305,13
Kayısı 6-10 1 204,86 204,86
Kiraz 0-5 1 25,78 25,78
Badem 6-10 2 170,48 340,96
GENEL
TOPLAM 1.716,36
Arsanın değeri: Araştırmaya göre arsanın konumunun köşe olması ve yerleşim alanında olması dolayısıyla: 90.00 tl/m2 dir. Bu durumda:
Arsanın değeri: 90.00 tl/m2 * 443,00 m2: 39.870,00 tl dir.
TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ:

Arsa değeri = 39.870,00 tl
Toplam yapı değeri = 90.259,75 tl
Ağaç değeri = 1.716,36 tl

PARSELİN TOPLAM DEĞERİ = 131.846,11 TL DİR.
Adresi : Burdur İl, Karamanlı İlçe, 63 Ada No, 8 Parsel No, KARAMANLI MAH./ ALAGERİŞ MEVKİİ
Yüzölçümü : 443,00 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yol genişliği:7.00, Kat adedi:2, Bina yüksekliği 6.00, Su basma Kotu:0.50, Ön Bahçe mesafesi:5.00, Yan bahçe mesafesi:3.00, arka bahçe mesafesi:h/2, inşaat nizamı: ayrık, parsel yüz ölçümü:443m2, taban alanı katsayısı : 0.30 , taban alanı : 132.90 m2, inşaat alanı katsayısı: 0.60 , bürüt inşaat alanı : 265.80 m2 , kad.paf.no. : 32 M II , Kad.ada.No. : 63, Kat.Parsel.No. : 8
Kıymeti : 131.846,11 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 20/02/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 23/03/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU TEFENNİ/BURDUR.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/764 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/01/2017

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR