İZMİT BELEDİYE BŞK.

İhale ile iki adet arsa satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00637476
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ DEMOKRAT 18.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOCAELİ DEMOKRAT 21.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
31.07.2017 11:50
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SIRA NO TAPU MAHALLE İDARİ MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HİSSE ORANI VASFI 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN BİLGİSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ SAATİ MEVCUT KULLANIM DURUMU
1 ARIZLI ARIZLI 155 3 281.00 TAM ARSA KONUT ALANI (Ayrık nizam - 3 kat) 154,550.00 TL 4,700.00 TL 31.07.2017 11.50 İŞGALLİ
2 ARIZLI ARIZLI 155 4 411.00 TAM ARSA KONUT ALANI (Ayrık nizam - 3 kat) 226,050.00 TL 6,800.00 TL 31.07.2017 11.55 İŞGALLİ


1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 2 adet taşınmazın satış ihalesi , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 28.07.2017 Cuma günü saat : 16.00'ya kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
GERÇEK KİŞİLERİN ;
a- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)
b- İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi
c- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.
d- Noter tasdikli imza beyannamesi.
e- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.
TÜZEL KİŞİLERİN ;
a- Tüzel Kişilğin Noter tasdikli imza sirküleri.
b- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)
c- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.
d- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2017 yılına ait)
e- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
f- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
g- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.
4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR