BODRUM 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa (çoklu satış)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00699644
Şehir : Muğla / Bodrum
Semt-Mahalle : MUMCULAR MAH. / BODRUM
İmar Durumu : Ticari
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 13.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2014/764 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
250000 TL
Birinci Satış Günü
:
25.11.2017 10:00
İkinci Satış Günü
:
19.02.2018 10:00
Satış Yeri
:
1. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BODRUM
1. İCRA DAİRESİ
2014/764 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, 511 Ada No, 11 Parsel No, Mumcular/Gökyer Mahalle/Mevkii, arsa nitelikli taşınmazın tamamıBelediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 28/01/2015 tarihli dosya içerisinde bulunan yazı ekindeki İmar planına göre,214 ada, 14-7 parsel ile 215 ada 8 ve 9 parsellerin 1/1000 ölçekli Mumcular Uygulama İmar Planında B-3 Ticaret alanında kalmakta olduğu ayrıca 215 ada, 8 parselin kısmen konut, kısmen ticaret alanında kaldığının belirtildiği görüldü.? Muğla ili, Bodrum ilçesi, Mumcular mahallesi , Gökyer mevkiinde bulunan dava konusu 214 ada, 7 ve 14 parsellerin ,3402 Sayılı Yasanın 22 A maddesi gereğince yapılan uygulama sonucunda 14/08/2013 tarih 14188 yevmiye ile tescil edilen 511 ada, 11 ve 3 parselin oluştuğu, yine 215 ada 8 ve 9 parsellerin aym yasa gereği aynı tarih ve yevmiye numarası ile 512 ada, 3 ve 4 parsel numaralan aldığı, Bodrum Merkez mahallelerinde imar planlan hakkında yapılan itirazlar sonucu Yalıkavak?ta yürütmeyi durdurma karan alınması ve diğer mahallelerde örneğin Gümüşlük, Bitez 'de arkeolojik sit ve doğal sit alanlarının imar planında yoğunluklu olarak yer alması, Yalıkavak Küdür İmar Planının halen Turizm Bakanlığı?nda revizyonda bulunması gibi nedenlerle arsa rayiç değerleri ve bina fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle yatırımcılar ve müteahhitler tarafından son dönemlerde Mumcular mahallesi?nin tercih edilmeye başlandığı, yine bu bölgede inşai faaliyetlerin oldukça hareketli olduğu,
Kıymet takdir konusu taşınmazlardan 512 ada,3 ve 4 nolu parseller birbirine bitişik durumda olup 512 ada,3 parsel Menderes Bulvarına cepheli, 512 ada, 4 parselin ise ana cadde olan Menderes Bulvarına ve Pazar yeri caddesine cepheli bir parsel konumunda olduğu, 512 ada,4 nolu parselin 126,9İm2 olmasının ve yoldan ve komşu parsellerden çekme mesafeleri uygulandığında kalan yerin mimari tasarımının zor olacağı,Kıymet takdir konusu taşınmazlardan 511 ada,3 ve 11 nolu parseller birbirine bitişik konumda olup 511 ada, 3 ve 11 nolu parseller 105 sokak üzerinde bulunmaktadır.Arsaların ticaret alanında kalması nedeniyle ve özellikle 512 ada, 3 ve 4 parsellerin ana caddeye cepheli olması nedeniyle zemin katlarının mağaza , market olarak tasarlanabileceği, parsellerin tümünün pazar yerine çok yakın konumda olduğu,511 adadaki 3 ve 11 nolu parsellerin ise ana caddeye ikinci parsel konumunda olmasına rağmen ticaret alanında kalması nedeniyle kıymet takdir konusu tüm parsellerin TAKS :0,30 , KAKS :0,90 emsalli yani tabanda %30 , toplam inşaat alanı olarak ise %90 kullanımının olması nedeniyle arsaların değer kazandığı,Taşınmazlar Mumcular mahallesi merkezinde ve ticari hareketliğin bulunduğu bölgede yer almaktadır.Taşmazın komşu parsellerinde genel olarak işyerleri ve konut amaçlı kullanılan binalar bulunmaktadır. Kıymet takdir konusu taşınmazlar Bodrum merkezine yaklaşık 36 km. mesafede yeralmaktadır.
Ulaşım ve alt yapı sorunu bulunmayan taşınmazlar ilgili Belediyesinin tüm hizmetlerinden faydalandığı tarafımızdan tespit edilmiştir.
İmar Durumu : Yukarıda yazılı olduğu gibidir.
Kıymeti : 250.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 25/01/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 19/02/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : 1. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, 512 Ada, 4 Parsel, Mumcular/Gökyer Mahalle/Köy, arsa nitelikli taşınmazın 1/2 hissesi Nolu Bağımsız Bölüm Bodrum Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 28/01/2015 tarihli dosya içerisinde bulunan yazı ekindeki İmar planına göre,214 ada, 14-7 parsel ile 215 ada 8 ve 9 parsellerin 1/1000 ölçekli Mumcular Uygulama İmar Planında B-3 Ticaret alanında kalmakta olduğu ayrıca 215 ada, 8 parselin kısmen konut, kısmen ticaret alanında kaldığının belirtildiği görüldü.? Muğla ili, Bodrum ilçesi, Mumcular mahallesi , Gökyer mevkiinde bulunan dava konusu 214 ada, 7 ve 14 parsellerin ,3402 Sayılı Yasanın 22 A maddesi gereğince yapılan uygulama sonucunda 14/08/2013 tarih 14188 yevmiye ile tescil edilen 511 ada, 11 ve 3 parselin oluştuğu, yine 215 ada 8 ve 9 parsellerin aym yasa gereği aynı tarih ve yevmiye numarası ile 512 ada, 3 ve 4 parsel numaralan aldığı, Bodrum Merkez mahallelerinde imar planlan hakkında yapılan itirazlar sonucu Yalıkavak?ta yürütmeyi durdurma karan alınması ve diğer mahallelerde örneğin Gümüşlük, Bitez 'de arkeolojik sit ve doğal sit alanlarının imar planında yoğunluklu olarak yer alması, Yalıkavak Küdür İmar Planının halen Turizm Bakanlığında revizyonda bulunması gibi nedenlerle arsa rayiç değerleri ve bina fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle yatırımcılar ve müteahhitler tarafından son dönemlerde Mumcular mahallesi?nin tercih edilmeye başlandığı, yine bu bölgede inşai faaliyetlerin oldukça hareketlidir.Diğer teferruatlar 511 ada 11 parseldeki gibidir.
İmar Durumu : Yukarıda yazılı olduğu gibidir.
Kıymeti : 75.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : takyidatında mavcuttur
1. Satış Günü : 25/01/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 19/02/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : 1. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/764 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/11/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR