ADANA 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık muhtelif özelliklerde taşınmaz (Toplu satış)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00449843
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcra Birimi
:
ADANA 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2016/3857 ESAS
Muhammen Bedeli
:
0 TL
İlk İhale Tarihi
:
12.12.2016 11:00
İkinci İhale Tarihi
:
06.01.2017 11:00
İhale Yeri
:
ADANA ADLİYESİ EK-2 BİNA ASMA KAT 107/B NOLU ODA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ADANA
8. İCRA DAİRESİ

2016/3857 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI : Adana ili Seyhan ilçesi Küçük Çıldırım Mah. 318 parsel sayılı 16.052,00 m2 yüzölçümlü, tarla nitelikli ve borçlu adına 3/14 ve 19/28 hisse olarak kayıtlıdır. Söz konusu taşınmazda borçluya düşen arsa miktarı 3439,71 m2 +10893,43 m2 = 14.332,14 m2 dir.
HALİ HAZIR DURUMU : Taşınmaz Seyhan ilçesi, küçük çıldırım mahallesi 318 nolu taşınmmazın taprak yapısı kumlu- tınlı olup, taşınmaz üzerinde 6 m* 3 m aralığında 1 yaşlarında narinciye ağaç bulunmaktadır. Narinciye arasında domates ekelidir. Taşınmaz belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmıyor olup, taşınmaz tarlanın konumu, toprak yapısı, verim kabiliyeti, çevre özellikleri, mevkii, miktarı, kanaletler ile sulanması, 1. sınıf tarım arazisi sınıfınnda oluşu, serbest piyasa alım-satım rayiçleri gibi etkenlerde gözönüne alındığında yapılan araştırmalarda taşınmazın yapısı, arazinin kullanımı ve konumları, mahalli rayiçler ve bugünkü alım satım fiyatları da dikkate alınarak söz konusu taşınmazın ağaç ve zemin değeri dahil 315.307,08 TL. edeceği bilirkişice taktir edilmiş ve bu bedel üzerinden ihalesi yapılacaktır.

Adresi : Küçük Çıldırım Mahallesi Seyhan / ADANA
Yüzölçümü : 14.332,14 m2
Arsa Payı : 25/28
İmar Durumu : Seyhan belediyesinde yapılan incelemede; taşınmaz küçük çıldırım mahallesi 318 nolu parsel 152 nolu parselin imarının; plansız saha olduğu belediye yetkililerince ifade edilmiştir
Kıymeti : 315.307,08 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 12/12/2016 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 06/01/2017 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : ADANA ADLİYESİ EK-2 BİNA ASMA KAT 107/B NOLU ODA

2 NO'LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI :Adana ili Seyhan ilçesi Küçük Çıldırım Mah. 152 parsel sayılı 13.500,00 m2 yüzölçümlü, tarla nitelikli ve borçlu adına 3/14 ve 19/28 hisse olarak kayıtlıdır. Söz konusu taşınmazda borçluya düşen arsa miktarı 2892,86 m2 +9160,71 m2 = 12.053,57 m2 dir.
HALİ HAZIR DURUMU :Taşınmaz Seyhan ilçesi, küçük çıldırım mahallesi 152 nolu taşınmmazın taprak yapısı kumlu- tınlı olup, taşınmaz üzerinde 6 m* 3 m aralığında 3 yaşlarında narinciye ağaç bulunmaktadır. Narinciye arasında domates ekelidir. Taşınmaz belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmıyor olup, taşınmaz tarlanın konumu, toprak yapısı, verim kabiliyeti, çevre özellikleri, mevkii, miktarı, kanaletler ile sulanması, 1. sınıf tarım arazisi sınıfınnda oluşu, serbest piyasa alım-satım rayiçleri gibi etkenlerde gözönüne alındığında yapılan araştırmalarda taşınmazın yapısı, arazinin kullanımı ve konumları, mahalli rayiçler ve bugünkü alım satım fiyatları da dikkate alınarak söz konusu taşınmazın ağaç ve zemin değeri dahil 361.607,10 TL. edeceği bilirkişice taktir edilmiş ve bu bedel üzerinden ihalesi yapılacaktır.

Adresi : Küçük Çıldırım Mahallesi Seyhan / ADANA
Yüzölçümü : 12.053,57 m2
Arsa Payı : 25/28
İmar Durumu : Seyhan belediyesinde yapılan incelemede; taşınmaz küçük çıldırım mahallesi 318 nolu parsel 152 nolu parselin imarının; plansız saha olduğu belediye yetkililerince ifade edilmiştir
Kıymeti : 361.607,10 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 12/12/2016 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 06/01/2017 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : ADANA ADLİYESİ EK-2 BİNA ASMA KAT 107/B NOLU ODA -

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İ.İ.K: nun 127. maddesi gereğince , tapuda adresi bulunmayan, Tapuda ismi tam olmayan veya tapuda kayıtlı adresinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen , tebligat yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaim olunur.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3857 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR