Yazdır

İZMİR 20. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık İzmir ili Bayraklı ilçesinde arsa paylı dükkan

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497728
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 400000 TL
Dosya Numarası : 2016/10896 Esas
İhale Yeri : İZMİR ADLİYESİ MEZAT SALONU G BLOK 9 NOLU MÜZAYEDE SALONU - İZMİR ADLİYESİ BAYRAKLI / İZMİR
İcra Birimi : İzmir 20. İcra Dairesi
İkinci İhale Tarihi : 28.02.2017 11:00
İlk İhale Tarihi : 31.01.2017 11:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C. İZMİR 20. İCRA DAİRESİ
2016/10896 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, Cilt: 19, Sayfa: 1870, Ada:36019, Parsel:?., Yüzölçümü:290,83 m2 miktarlı arsa cinsi taşınmazda, zemin kat, 8 bağımsız bölüm numaralı, 500/2400 arsa paylı dükkan cinsi taşınmaz
Özellikleri :" Satış konusu taşınmaz 7305 Sokaktan 44 numara alan binanın zemin
katındaki 44/B (8) nolu dükkanın dış cephesinde satılık levhası olup dükkanın kapalı ve faal durumda olmadığı görülmüş, dükkan dışından yapılan incelemede dükkanın dış cephesinin alimünyum doğramalı camekan olup döşeme kaplamasının seramik, duvar ve tavanların sıvalı ve badanalı olduğu, dükkan içerisinde wc bulunduğu, dükkanın 7306 Sokak yönünden de bant pencerelerinin bulunduğu hususları tespit edilmiştir.Binanın ana giriş kapısı 7306 Sokak yönünden 41 numaradan yapılmakta olup dükkan girişleri 7305 Sokak yönündedir. Taşınmaz üzerindeki bina ruhsatlı ve yapı kullanma izin belgeli olup yapı ruhsatı 28/03/2012 tarihlidir. Taşınmaz yapı kullanma izin belgesine göre 131,00 m2 brüt, tasdikli projesine göre 123,00 m2 net kullanım alanlıdır. Taşınmaz yapı kullanma izin belgesi ve keşif tarihi itibarıyla 3 yaşında,0-3 yaş arası b.a yapılar için %4 yıpranma paylıdır. Taşınmazın bulunduğu bina 3A yapı sınıfında inşa edilmiştir " denilmiştir.
Adresi : 7305 Sokak, No:44/B (8 Nolu dükkan )Yamanlar Mahallesi Bayraklı/İzmir
İmar Durumu : Müdürlüğümüz dosyasında mevcut Bayraklı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09/08/2016 tarihli yazılarında "Bayraklı,Yamanlar Mahallesi, 25 M 1 b Pafta,36019 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre bitişik nizam , 3 katlı (B-3) konut adasına isabet etmektedir" denilmektedir.
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 31/01/2017 günü 11:00- 11:10 arası
2. Satış Günü : 28/02/2017 günü 11:00- 11:10 arası
Satış Yeri : İZMİR ADLİYESİ MEZAT SALONU G BLOK 9 NOLU MÜZAYEDE SALONU - İZMİR ADLİYESİ BAYRAKLI / İZMİR

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Binpef-aTnrmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincrgünden, ikincrartırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmaya da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa/ satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında*pey akc€si veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/10896 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ayrıca İİK.nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının,tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur ilan olunur.21/11/2016
(İİK m. 126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR