Yazdır

ALANYA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa ve daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623347
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 11.09.2017 10:15
Muhammen Bedeli : 200000 TL
İlk İhale Tarihi : 17.08.2017 10:15
Dosya Numarası : 2017/391 ESAS
İhale Yeri : Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
ALANYA
3. İCRA DAİRESİ

2017/391 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satış konu 1 nolu taşınmazın Özellikleri:
Satışa konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Karakocalı Köyü
, Acınar mevkii,103 ada (18) numaralı Parselde kayıtlı “500,40 M2 ”alanlı “Arsa” vasıflı taşınmaz olup A.Ç.TamHisse kayıtlıdır.

BULUNDUĞU YER: Yukarıda tapu bilgileribelirtilen 103 ada (18) Numaralı parselin; Kuzeyi5 numaralı Parsel, Doğusu 19 numaralı Parsel, Batısı 17 numaralı Parsel,Güneyi Yol (Ergün Küme evleri Sok.) ile çevrilidir. Parsel Pafta ve çaplı krokisine aynen uymaktadır.

İMAR DURUMU: Parsel,1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planına göre ayrık nizam % 20 taban alanlı 2 KatKonut yapımına imarlı olup yerinde yapılaşma yoktur.

HÂLİHAZIR DURUMU: Parsel Güneyden Kuzeye doğru alçalan tahminen %5-10 meyilli olup basit teraslı,Çevre güvenlik duvarı yok,Üzeri genel olarak boş olup Yol kenarında münferitZeytin fidanları dikilidir. Parsel Güney kenarı asfalt yoldur. Parsel yoldan başlayarak kuzeye doğru alçalmaktadır. Parselde Kuzey yönde doğa manzarası bulunmaktadır. Parselçevresinde yapılaşma az isedeGüney yanında daha yüksek bölümlerde yer yer yapılaşma bulunmaktadır. (Orient Hill Sit. Vb.) Parselde Elektrik,su,alt yapı,PTT ve Belediye hizmetleri vs. Mevcut, Hakim manzarası-Gürültü ve Hava Kirliliği yoktur.Parselin tahminen (kuş uçuşu)525Mt. Güney-Doğusunda “Müminler Akdeniz İ.Ö.O.ve O.O.”,640 Mt. Güney-Doğusunda “Dim çayı”,170 Mt. Güney-Doğusunda “Karakocalı Mezarlığı”,1050 Mt. Güney-Batısında “Jandarma”,975 Mt. Güney-Batısında “Fatma Özmüftüoğlu İ.Ö.O.”, 1130 Mt. Batısında “Oba Arıtma Tesisi” 170 Mt. Güney-Batısında “Deniz” bulunup,Parsel deniz seviyesinden ort.65 Mt. Yüksek konumdadır.

ADRESİ : KarakocalıKöyü . Ergün Küme evleri sok. – Alanya.
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibi
1. Satış Günü : 17/08/2017 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 11/09/2017 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA

Satış konu 2 nolutaşınmazın Özellikleri:
Satışa konu taşınmaz Antalya İli
Alanya ilçesi, sugözüMahallesi ,578 ada (18) numaralı Parselde kayıtlı “2 BlokluBetonarme Apartman ve Arsası” vasıflı 3028,84 M² alanlı taşınmazdaki binalardan (B) Blok 4. Katında 51/3028 Arsa paylı (16) numaralı MESKEN ve 14 numaralı Kömürlük eklentisi olup E.K. AdınaTam Hisse kayıtlıdır.

BULUNDUĞU YER: Yukarıda tapu bilgileribelirtilen 578 ada (18) Numaralı parselin; Kuzeyi20 numaralı Parsel,Doğusu Park, Batısı Yol (Nermin Adalı Sok.),Güneyi Yol (Yakar Sok.) ile çevrilidir. Parsel Pafta ve çaplı krokisine aynen uymaktadır.

İMAR DURUMU: Parsel,1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planına göre,Ayrık nizam % 35 taban alanlı 5 KatKonut yapımına imarlı olup yerindeyoğunluk dikey kullanılarak yapılaşma tamamlanmış kat Mülkiyetikuruludur. Yola Mesafesi= 5,00 Mt. İnşaat Cephesi= 19.00 Mt. İnşaat Derinliği= 18,80 Mt. Komşuya Mesafesi= 4,00 Mt.Saçak Seviyesi= 28,00 Mt. Kat Adedi= 9 kat.

HALİHAZIR DURUMU: Parsel düz konumda olup üzerinde 2 adet Bod.+9’ar katlı Blok bulunmaktadır.Parsel çevre güvenlik duvarı ve iç düzenleme –açık otopark mevcuttur. Parsel içinde bulunan binalardan Kuzey Blok (B) Blok olup “DOSTLAR AP. No:4” isimlidir. Bina üzeri Çatılı,Dışı Akrilik Boya, Merdiveni Mermer kaplama, Asansörlü, Yangın Merdivenli,Tamamı mesken niteliğinde olup Her bir normal katında 4’er mesken bulunmaktadır.Sözkonusu 16 numaralı Mesken (B) Blok (Kuzey Blok) Binanın4. katında yer alıpGüney ve Doğu olmak üzere 2 cephelidir. Giriş kapısı Çelik Kapı (19 iç kapı numaralı),İç doğramalar Pres kapı, Islak Hacimler Tabanı seramik kaplama,Odalar ve Salon tabanı Ahşap kaplama,Duvarı Plastik boyalı,Alçı Kartonpiyerli,Dış doğrama Pvc–ısıcamlıdır.Mutfak Balkonu Pvc doğramalı Camekanla kapatılmıştır. Mesken (Mutfak, Salon, Hol, Antre,2 ad. Yatak Odası ve Banyo) 2 oda 1 salon ve Müştemilatlarından oluşup( 61 M2 kapalı kullanım) 74 M² civarında Kapalı alanlı’dır. 2 adet Balkonu bulunup toplam 14 M2alanlıdır.Bina Bodrum katındaA ve B Blokların Kömürlükleri ve müştemilatlar bulunup söz konusu 14 Numaralı Kömürlük eklentisi3,75 M2 civarında kullanım alanlıdır.Bina Tahminen 17-18 yıllık yıpranmalıdır. Parselde Elektrik,su,alt yapı,PTT ve Belediye hizmetleri vs. Mevcut, Hakim manzarası-Gürültü ve Hava Kirliliği yoktur. Parselin tahminen (kuş uçuşu)90 Mt. Batısında “Ekşilik Düğün Salonu”,90 Mt. Kuzey-Doğusunda “Cemal Coşkun O.Ö.Okulu”,60 Mt. Güneyinde “Verem Savaş Dispanseri”,180 Mt. Güney-Doğusunda “2 nolu Sağlık Ocağı”,220 Mt. Güney-Batısında “Şifa Polikliniği”, 360 Mt. Batısında “Özel Anadolu Hastahanesi” 190 mt. Kuzeyinde “Çevre Yolu”, 1450 Mt. Güney-Batısında “Deniz (Damlataş Plajı) ” bulunmaktadır.

ADRESİ: Sugözü Mah. Nermin Adalı Sok. Dostlar Ap. No: 4/19 - Alanya.
Kıymeti: 180.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibi
1. Satış Günü : 17/08/2017 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 11/09/2017 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/391 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/06/2017

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR