Yazdır

İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık arsa nitelikli taşınmaz

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494835
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

HABERTÜRK 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 120000 TL
İlk İhale Tarihi : 31.01.2017 11:20
İkinci İhale Tarihi : 27.02.2017 11:20
Dosya Numarası : 2015/149 SATIŞ
İhale Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C. İSTANBUL ANADOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2015/149 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçe,Kuzguncuk Mahalle/Mevkii, 545 Ada No, 20
Parsel No, 199,55 m2 yüz ölçümlü arsa nitelikli taşınmazın tamamı. Parsel bozacı sokağı ile bozacı çıkmazı sokağı üzerinde köşe başında, eğimli topoğrafık yapısı olan, içinde doğal ortamda şetişmiş meyveli ve meyvesiz ağaçlar ile çalılıkları olan boş arsadır.
Adıress :İstanbul İl, Üsküdar İlçe,Kuzguncuk Mahalle/Mevkii, 545 Ada No, 20
Parsel
Yüzölçümü : 199,55 m2
İmar Derurnu : 20 parsel sayılı yer 22/07/1983 t.t.'li ve 1/1000 ölçekli boğaziçi sahil
şeridi ve ön görünüm bölgesi uygulama imar planında konut alanında kalmaktadır. Ancak söz konusu uygulama imar planınm, boğaziçi imar yüksek koordinasyon kurulunun 13/06/2011 tarih ve 2011/2 sayılı karan ile onanan ve 04/01/2013 tarih ve 2013/3 sayılı karan ile de tadili yapılan plan lejantı ile plan hükümlerinin; 3.5. Maddesi gereği planda bu şekilde işaretlenerek konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde 2960 sayılı yasanın 4. Maddesi uyannca yeşil alan statüsü uygulanır denilmekte olduğu anlaşılmıştır.

Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydoıdaki Şerhler : Tapu kaydmdaki gibidir.
1. Satış Günü : 31/01/2017 günü 11:20- 11:30 arası
2. Satış Günü : 27/02/2017 günü 11:20- 11:30arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU

Satış şartlan :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artnmanm yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar ('satis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artınnaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu veımeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı
ezellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 öncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/149 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olurıur.24/11/2016

(İİKm.126)_______
(*') İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR