İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa hissesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00699506
Şehir : İstanbul / Eyüpsultan
Semt-Mahalle : ALİBEYKÖY MAH. / ALİBEYKÖY
: 4993
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 12.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/48 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
154000 TL
Birinci Satış Günü
:
08.01.2018 09:20
İkinci Satış Günü
:
08.02.2018 09:20
Satış Yeri
:
İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2017/48 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydı : İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 19 Mayıs Sokak 33 ada 69 parsel sayılı 4.993,00m2 alana sahip arsa nitelikli taşınmazın 154/4993 hisselidir.
Özellikleri : İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 19 Mayıs Sokak 33 ada 69 parsel sayılı 4.993,00m2 alana sahip arsa nitelikli taşınmaz üzerinde yaklaşık 10-15 civarında bina bulunmaktadır. Binaların arsa üzerindeki çeşitli hissedarlara ait olduğu düşünülmektedir. Söz konusu binaların kaçak ve ruhsatsız olarak yapılmış olduğu değerlendirilmektedir. Söz konusu parsel 19 Mayıs Sokak ve kısmen de Dutluk Sokak üzerinde yer almaktadır. Bölgede yapılan araştırmada borçlu tarafından 31 ve 33 dış kapı numaralı olmak üzere 2 adet yapı bulunmaktadır. 19 Mayıs Sokak No:8 de yer alan binada 1. Kattaki daireyi kullanmakta olduğu bilgisi alınmıştır. Söz konusu bina zemin ve 3 normal kattan oluşmaktadır. Zemin kat dükkan diğer katlar ise mesken olarak kullanılmaktadır. 3. Kat kaba haldedir.
Tapu kayıtlarında ana gayrimenkul vasfı ile hisseli olarak kayıtlara geçmiş olan binanın kat irtifakı veya kat mülkiyeti gibi bir tesisinin bulunmaması nedeni ile tapu kayıtlarına arsa payına müteakip hisse verilmiştir. Bu nedenle, hisse oranlarında paylaştırılması ya da hissenin hangi ana gayrimenkul üzerinde nereye isabet edeceği gibi bir yaklaşımda söz konusu değildir.
Hissedarlar arasında ana gayrimenkul üzerinde bulunan binalara ait hisse bazılarında kullanımlarına ilişkin kendi aralarında belirlenmiş olan tespitlere göre paylaşım işlemlerinin yapıldığı düşünülmektedir. toplam binalar üzerinde kullanım durumlarına göre, çevresinde emsal değerler araştırılarak değer tespiti yapılmıştır.
Yüzölçümü : 4.993,00 Arsa Payı : 154/4993 (HİSSELİDİR)
İmar Durumu : Eyüp belediye başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğünün bila tarih ...-310.05.01 sayılı yazısında söz konusu taşınmazın; 19.03.2005 t.t. Alibeyköy 1/1000 ölçekli uygulama imar planında H=6,50 taks= 0,35 yapılanmalı konut alanında, kısmen park alanında ve kısmen de yolda kalmakta olduğu belirtilmektedir.
Kıymeti : 154.000,00 TL (154/4993 HİSSESİ SATILACAKTIR)
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : şerh yoktur, tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 08/01/2018 günü 09:20 - 09:30 arası,
2. Satış Günü : 08/02/2018 günü 09:20 - 09:30 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/48 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/11/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR