AYVACIK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623004
Şehir : Çanakkale
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2014/208 TALİMAT
Muhammen Bedeli
:
4192968 TL
İlk İhale Tarihi
:
17.08.2017 11:10
İkinci İhale Tarihi
:
11.09.2017 11:10
İhale Yeri
:
BELEDİYE NİKAH SALONU AYVACIK/ÇANAKKALE -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
AYVACIK
İCRA DAİRESİ

2014/208 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Bilgileri : Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Yeşilyurt Köyü Köy civarı Mevkii 174 ada, 24 parsel, 3.455,76m² yüzölçümlü, içinde iki adet kargir dubleks bina olan zeytinlik Ana Taş.Nitelikli olarak tapuda kayıtlı taşınmazdır.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Yeşilyurt Köyü Merkezinde yer almaktadır.Ulaşım noktasında araç ile kapı önüne kadar gidilebilecek yolu mevcuttur.Yeşilyurt Köyü turizm açısından yüksek bir potansiyele sahip olup bölgenin emlak alım satım rayiçlerini artırmaktadır. Denize mesafesi yaklaşık 2500 metre yakınlıktadır.Mimarlık hizmetlerine göre III-A sınıfına giren iki katlı dubleks binalardan oluşan iki adet ayrı bağımsız mesken nitelikli konut bulunan taşınmaz bahçesinde nizami peyzaj uygulanmıştır. Taşınmaz çevresi ihata bahçe duvarı taş duvar olarak inşaa edilmiş olup taşınmaza giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmıştır.Satışa konu taşınmaz içerisinde yer alan parsel sınırlarındaki iki adet dubleks bina, yapı sistemi olarak betanorme yığma kargir taş, dış cephe kaplamalı, ahşap pencere panjurlu boyalı sıvalı binada;elektrik ve su mevcut olup halihazırda kullanılabilir vaziyettedir.Taşınmaz etrafında depo müştemilatları ile pergole tabir edilen gölgelikler ve bahçesinde yürüyüş yolları bulunmaktadır.Taşınmaz çevresinde yoğun olarak pansiyon tarzı motel gibi turizm işletmeleri ile yazlık konutlar, kafe ve restaurantlar mevcuttur.Söz konusu taşınmaz Köy Yoluna cephelidir.Satışa konu taşınmazda 6 adet zeytin ağacı, 1 adet badem ağacı, 3 adet ceviz ağacı, 8 adet selvi ağacı, 1 adet mavi ladin ağacı, 2 adet çam fıstığı ağacı, 4 adet incir ağacı, 7 adet çam ağacı, 1 adet dut ağacı, 3 adet manolya ağacı, 3 adet çınar ağacı, 5 adet palmiye ağacı, 8 adet akasya ağacı, 1 adet kayısı ağacı, 2 adet kestane ağacı, 1 adet nar ağacı, 1 adet şeftali fidanı, 1 adet sedir ağacı, 1 adet armut ağacı, 4 adet ayva ağacı, 4 adet yeni dünya ağacı, 1 adet erik ağacı, 10 adet mandalina ağacı ve 1 adet kiraz ağacı bulunmaktadır.
Adresi : Köy civarı Mevkii No:156 Yeşilyurt Köyü Ayvacık/Çanakkale
İmar Durumu : Çanakkale İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 22/01/2016 tarih ve 50472007-154-E.950 sayılı yazısı ile söz konusu taşınmazın Yeşilyurt Köyü Yerleşim Alanı sınırı dışında ve 05.06.2015 tarihinde Çevre veŞehircilik Bakanlığınca onaylanan 1/100.000 Ölçekli Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" lejantında kaldığı, bu alanlarda sadece zeytincilik amaçlı yapıların yapılabileceği; Toprak Koruma Kanunu ve ilgili Zeytincilik Kanununun 20.maddesi hükmü gereğince kırsal alanlarda ".... Zeytinlik sahaları daraltılamaz" denildiği; yapılması düşünülen zeytinlik amaçlı (küçük işletme, sıkma, işleme vb.) tesisin iş akış şeması ile birlikte idareye başvurulması ve ilgili Kurum görüşleri ile uygun görülmesi halinde imar durumu ve yapılaşma ile ilgili bilgi verilebileceği; ayrıca taşınmazın içinde bulunan binalara ilişkin Müdürlük arşivinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni olduğuna dair herhangi bir yazıya rastlanmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : Söz konusu taşınmaz ile taşınmazdaki yapı ve müştemilatlar ve çevre düzeni ile diğer yapısal unsurlar ve üzerindeki ağaçlar toplamı Ayvacık İcra Hukuk Mahkemesinin 10/05/2017 tarih ve 2016/43 Esas- 2017/15 Karar sayılı ilamı ile tespit edilen 4.192.968,41TL bedel üzerinden satılarak paraya çevrilecektir.
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Lehine ipotek mevcuttur.
1. Satış Günü : 17/08/2017 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 11/09/2017 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : BELEDİYE NİKAH SALONU AYVACIK/ÇANAKKALE -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İİK NUN 127.MADDESİNE GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ :Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/208 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ve ihale teminat bedelini Altınoluk Vakıflar Bankası nezdindeki TR260001500158007300577598 nolu IBAN'a yatırabilecekleri ilan olunur.09/06/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR