Yazdır

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496448
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 25.01.2017 14:00
Muhammen Bedeli : 561540 TL
İkinci İhale Tarihi : 24.02.2017 14:00
Dosya Numarası : 2016/81SATIŞ
İhale Yeri : İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

Örnek No: 27

T.C.

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2016/81SATIŞ

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU' NDAN

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı

TAPU KAYDI : İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi., Sağmalcılar Mahallesi.,Metris Asfaltı Üstü Mevkii., Ada/Parsel:--/6350, Yüzölçüm:98,00 m².,ARSA nitelikli taşınmaz ihale edilecektir.

İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;

" İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Sağmalcılar Mahallesi ,Metris Asfaltı Üstü Mevkii,6350 parsel sayılı yerin, işlem dosyasının tetkikinde 01.01.2013 tarihinden itibaren yeniden ruhsat ve tadilat projesinin başvurusunda bulunmadığı; 21.11.2005 tarih,1/1000 Ölçekli Bayrampaşa Revizyon uygulama imar Planında konut sahasında kalmakta olup, Blok Nizamdır.İrtifa h:12.50m(4 Kat)dır.Taşınmazın iskanı olmadığı görülmüştür,numarataş krokisi ve vaziyet planı ekte sunulmuştur.İbareli yazı görülmüş tarafımızdan eklenmiştir. " Denilmektedir.

ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut, Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;

"Bayrampaşa ilçesi , Yıldırım Mahallesi , Kutlu Caddesi ile sancak sokağın kesiştiği köşe başında bulunan betonarme karkas tarzda yapılmış 275 pafta, 6350 parsel sayılı arsa üzerinde kurulmuş kutlu caddesinden 104. no lu binaya giriş kapısı bulunan zemin+3 normal katlı halen oturum amaçlı kullanılan bir taşınmazdır.Dava konusu taşınmazın zemin katında 1 nolu daireye girişte caddeye bakan salon , 2 oda , mutfak , banyo , wc, holden oluşmaktadır.Kullanım alanı 75 m² dir.

Taşınmazın 1 normal katında 2 kapı nolu daire yer almaktadır.Daireye girişte köşe başı cadde ile sokağa cepheli salon, koridor, iki oda, mutfak, banyo, wc, 2 adet balkondan oluşmaktadır.Kullanım alanı 85 m² dir.Mehmet Nedim KANIK' ın oturduğu beyan edilmiştir.Taşınmazın 2 normal katında 3 nolu daireye giriş kapısı mevcuttur.Salon, 2 oda, koridor, mutfak, banyo, wc, iki adet balkon ve 1.normal kattaki dairenin aynısıdır.Kullanım alanı 85 m² dir.Süheyla KOÇ(KANIK)' ın oturduğu beyan edilmiştir.

Taşınmazın 3 normal katında 4 nolu daireye giriş kapısı mevcuttur.Salon,2 oda,koridor,mutfak,banyo,wc,iki adet balkon,olup , 2 ve 3 numaralı dairelerle aynı özelliğe sahip olduğu bilgisi edinilmiştir.Binada elektrik , su, doğal gaz mevcuttur.Kullanım alanı 85 m²dir.Engin KANIK' ın oturduğu beyan edilmiştir.Taşınmazda hissedarlar arasında kullanıldığı bilgisi alınmıştır.Taşınmaz oldukça eskmiş olduğu,tamir kentsel dönüşüm hizmetlerinden faydalanması gerekmektedir.Binanın toplam alanı 115 m² kadardır.Binada su elektriği suyu mevcut soba ile ısınma işlemi gerçekleşmektedir.Her türlü Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.Etrafta bitişik nizam yapılmış binalar vardır.Binanın toplam alanı 340 m² kadardır.Binada su-elektriği mevcut doğal gaz ile ısınma işlemi gerçekleşmektedir.Her türlü Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.Etrafta bitişik nizam yapılmış binalar vardır.

Binanın toplam alanı 340 m²dir.Binada su-eketriği mevcut doğal gaz ile ısınma işlemi gerçekleşmektedir.Her türlü Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.Etrafta bitişik nizam yapılmış yapılar vardır.Arsa alanı,imar durumu,Arsa paylı olduğu ,bulunduğu kat,Bağımsız bölümün alanı, Binanın yaşı,alt yapı ulaşım hizmetlerinden yararlanılma durumu,Sanayi caddeye yakınlığı Kentsel hizmetlerden faydalanılma Çarşı pazara olan uzaklığı ,tercih seviyesi değere etki edebilecek tüm faktörler dikkate alınarak , bölgede bulunan emlak hizmetleri yapan,çevrede yapılan araştırmalar ,İnternet ortamında yapılan araştırmalarda taşınmazın bulunduğu bölgede oluşmuş Emsal emlak alım satım rayiç değerleri de göz önüne alındığında taşınmazın,Daire Fotoğraflarda görüldüğü üzere Bina oturum amaçlı kullanılmaktadır bu şekilde değerlendirilecek durumdadır.Tüm belediye hizmetlerinden yararlanması dikkate alınarak değer tespiti yapılmıştır."Denilmektedir.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcutBilirkişi Raporuna göre;

Dava konusu olan arsanın üzerindeki bina ile birlikte değeri 561.540.00,TL(BeşyüzaltmışbirbinbeşyüzkırkTL) olarak hesap ve takdir edilmiştir.KDV ORANI %8 dir.

SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 25/01/2017 Çarşamba günü saat 14.00’ dan - 14.05’e kadar İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 24/02/2017CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 24.02.2017 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2016/81 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.

Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.Bahsi geçen Taşınmaz için %8 KDV, Tüm taşınmazlar için ise , ‰ 5,69 D.V.,‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,

AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.

Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/81 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 25.11.2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR