Yazdır

KAYSERİ 3. SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00488810
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 1773042 TL
İkinci İhale Tarihi : 27.01.2017 10:00
İlk İhale Tarihi : 28.12.2016 10:00
Dosya Numarası : 2012/16 SATIŞ
İhale Yeri : KAYSERİ ADLİYESİ A BLOK 1. KAT 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
KAYSERİ
3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2012/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Kocasinan İlçe, Pervane Mah. Cilt:53, sayfa:5584, ada: 4505, Parsel No: 2' de kayıtlı 2.955,07 m², Arsa vasfındaki taşınmaz 03/11/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre boş bu halde üzerinde yapı ağaç v.s olmadığı, parselin sınırdaş doğusunda ve batısında inşaatı devam eden çok katlı yapıların inşaat malzemeleri parsel üzerinde bulunmakta olduğu, parselin bitişik ve yakın çevresinde inşaatı bitmiş ve konut amaçlı iskan edilen çok sayıda çok katlı yapıların mevcut olduğu, gecekondu tipi az katlı yapıların olduğu, Vural-Gelişen Sokaklar, Ihlamur Caddesi, Kadir Has Kapalı Spor Salonu, Kadir Has Kongre Merkezi, okullar, camiler, sağlık merkezleri gibi sosyal donatıların bulunduğu, elektrik ve sokak aydınlatma, şebeke suyu, kent içi toplu taşıma, yol, belediye temizlik ve çöp toplama, kanalizasyon, sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanılabilen konumda bulunduğu, taşınmazın imar durumu, konumu şehir merkezine olan mesafesi, kamu ve özel sektör hizmetlerinden yararlanma durumu, serbest piyasa alım satım rayiçleri gibi özelliklerinin birlikte ele alınıp değerlendirilmesi sonucunda satış konusu taşınmazın kıymet takdir tarihi olan 02/11/2016 itibariyle m² birim fiyatının 600,00 TL/m² olabileceği kanaatine varılarak parselin arsa toplam değerinin 2.955,07 m² x 600,00 TL/m² = 1.773.042,00 TL olacağı bildirilmiştir.
Adresi : Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Gelişen Sokak ile Vural Sokak arasında kalan bölge
Yüzölçümü : 2.955,07 m2
İmar Durumu : Kocasinan Belediyesi Plan Proje Müdürlüğünün 03/10/2016 tarih 2960 sayılı yazılarında, Pervane Mahallesi 4505 ada 15 parsel nolu taşınmazın yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.773.042,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Satış Memurluğumuzun satışa arz şerhi
1. Satış Günü : 28/12/2016 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 27/01/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : KAYSERİ ADLİYESİ A BLOK 1. KAT 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR