Yazdır

GAZİOSMANPAŞA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493366
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 10.01.2017 11:00
Muhammen Bedeli : 365904 TL
İkinci İhale Tarihi : 10.02.2017 11:00
Dosya Numarası : 2015/1865 TLMT.
İhale Yeri : Gaziosmanpaşa 1.İcra Müdürlüğü Önü Koridoru, Gaziosmanpaşa Adliyesi, Hukuk/İcra Bloku, Gaziosmanpaşa/İstanbul
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

GAZİOSMANPAŞA 1. İCRA DAİRESİ
2015/1865 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Özellikleri :

İstanbul İl, Arnavutköy İlçe, 377 Ada No, 5 Parsel No, Bolluca Mah., Söz konusu taşınmaz İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Bolluca mahallesi, İnönü caddesi üstünde boş bir arsadır. Arsanın çevresinde 2-3 katlı binalar bulunmaktadır. Satışa konu taşınmazın konum itibarı ile alt ve üst yapısı tamamlanmış olup, her türlü Belediye ve Sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören Konut alanında kalmaktadır.
Adresi: Bolluca Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi Üzeri Arnavutköy / İSTANBUL
Yüzölçümü: 332,64 m2
Satılacak hisse: Tam
İmar Durumu: 14.06.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve çevresi uygulama İmar planında KAKS: Emsal 0.95 Konut alanında kalmaktadır
Kıymeti :365.904,00 TL
KDV Oranı : % 18
Kaydındaki Şerhler:Dosyadaki tapu kayıtlarında mevcuttur
1. Satış Günü : 10/01/2017 günü 11:00 -11:05 arası
2. Satış Günü : 10/02/2017 günü 11:00 -11:05 arası
Satış Yeri : Gaziosmanpaşa 1.İcra Müdürlüğü Önü Koridoru, Gaziosmanpaşa Adliyesi, Hukuk/İcra Bloku, Gaziosmanpaşa/İstanbul

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir, Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini vc rüçhanh alacakhlar varsa alacakları toplamını vc satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada İstekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın ı ah m İn edilen değerin %50 sini, riiç hanlı alacaklılar varsa alacaktan toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok anırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile (eslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz vc giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse tera ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureli ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan vc diğer zararlardan vc ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi İçin dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderi lebi 1 i r.Sattş a iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1865 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları İlan olunur. 11/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR